Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

De opleiding ‘Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit 3 werkprocessen van de opleiding Begeleider Maatschappelijke Zorg.

Na het volgen van dit certificaat is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het zorgdragen voor het ondersteuningsproces: het inventariseren van ondersteuningsvragen, het afstemmen van de ondersteuning en het evalueren van de ondersteuning met alle betrokkenen. Door het professioneel uitvoeren van de bijbehorende taken kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, de eenduidigheid bij en samenwerking met collega’s en de evaluatie van de hulpverlening.

Meer info komt beschikbaar per 01-12-2023, over inschrijven, opzet, duur en kosten. Op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@stoc.nl

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld