Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

Startdatum: 02-09-2024

Prijs: 1,130.00

De opleiding ‘Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit drie werkprocessen van de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het zorgdragen voor het ondersteuningsproces: het inventariseren van ondersteuningsvragen, het afstemmen van de ondersteuning en het evalueren van de ondersteuning met alle betrokkenen. Door het professioneel uitvoeren van de bijbehorende taken kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, de eenduidigheid bij en samenwerking met collega’s en de evaluatie van de hulpverlening.

Opzet

De opleiding Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg bestaat uit drie werkprocessen van de Mbo-opleiding Begeleider maatschappelijke zorg (crebo 25780). Het betreft de werkprocessen: Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt (B1-K1-W1), Werkt samen en stemt de werkzaamheden af (B1-K1-W7) en Evalueert de geboden ondersteuning en zorg (B1-K1-W8).

 

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan drie kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoetsen over de theorie.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

 • Beginsituatie van de cliënt en ondersteuningsvragen
 • Observeren
 • Informatiebronnen raadplegen, interpreteren en gebruiken
 • Inventariseren ondersteuningsvragen
 • Professioneel communiceren

Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

 • Interdisciplinair en verbindend samenwerken
 • Afstemmen van de ondersteuning

Evalueert de geboden ondersteuning en zorg

 • Evalueren van de geboden ondersteuning

Verslaglegging en evaluatie en aanpassen ondersteuning

De opleiding bestaat uit 4 lessen van 7 uur en 1 dagdeel van 3,5 uur. De theorielessen worden in 20 weken doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in april.

 

Opzet

 • Studiebelasting (720 uur)
 • 1  kick-off van 1 uur
 • 4 fysieke lessen theorie van 7 uur en 1 dagdeel van 3,5 uur
 • 160 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 530 uur zelfstudie

Opleidingsduur

5 maanden (20 weken)

Opdrachten en examens

 • 3 kennisopdrachten
 • 3 doe-opdrachten
 • 2 ontwikkelgerichte meerkeuzetoetsen
 • 3 examenopdrachten

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen.
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg, moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 160 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 16 uur per week werkzaam is bij een zorgorganisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg (C0108).

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 3 kennisopdrachten en 2 meerkeuzetoetsen. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 7 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij drie doe-opdrachten en drie examenopdrachten moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdrachten. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

 

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 20 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 1130 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.