Over stoc

Onze roots liggen in de zorg
STOC is van oudsher een instituut dat organisaties, in de brede sector Zorg,
Wonen en Welzijn, helpt bij het ontplooien van hun werknemers op een manier
die impact maakt. Sinds de oprichting in 1996 hebben wij veel instellingen aan
goed geschoolde medewerkers geholpen.
Het succes van instellingen is het directe gevolg van gemotiveerd en goed
opgeleid personeel. De factor mens is cruciaal. Door de mens en zijn
werkplek/cliënt centraal te zetten in onze opleidingen en adviezen, kunnen wij
impact maken en een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de
wensen, doelen en resultaten van onze opdrachtgevers.

Een Leven lang leren
We hebben in de loop der jaren een andere zorgprofessional zien ontstaan.
Eentje die nooit uitgeleerd is, omdat zijn werkplek voortdurend om aanpassingen
vraagt of omdat zijn nieuwe job andere competenties vereist. Hoe trots
beginnend beroepsbeoefenaren ook zijn op hun diploma, we kunnen ze nu al
beloven dat het brevet het begin is van alles wat komen gaat. Groei is de nieuwe
standaard. Kennis kent geen einde. Door onze opleidingen voortdurend aan te
scherpen, zetten we mensen in hun kracht en verbeteren we de zorg. Dat is
STOC. Maakt Zorg sterker. Dat is de impact die we willen maken.

De werkplek is het vertrekpunt
In onze opleidingen staat de eindcliënt, de zorgvrager, centraal. De professional
of vrijwilliger geven wij in onze opleidingen die bagage mee die hij/zij nodig heeft
om de zorgvraag van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.
Wij zijn van mening dat een opleiding het meeste effect heeft, wanneer deze
aansluit bij de voorkennis, ervaring en werkplek van de deelnemer. In onze
aanpak is de werkplek het vertrekpunt van de opleiding omdat wij van mening
zijn dat de praktijk de beste leeromgeving is. Al onze opleidingen volgen het
werkend leren principe (bijvoorbeeld BBL of derde leerweg) waar in principe
maatwerk onze standaard is.

Doordat wij voornamelijk volwasseneneducatie verzorgen en vaak met
werkgevers als opdrachtgever werken, zorgen wij dat de opleiding zoveel
mogelijk aansluit bij de wensen van de werkgever, zodat leerlingen het geleerde
direct in de praktijk kunnen toepassen en de opleiding beter kan beklijven.

Een investering moet renderen
Instellingen verwachten een eerlijk advies en beloften die worden ingelost. Wie
impact belooft, moet dat ook waarmaken. We hebben alle bewijzen daarvoor in
handen. We zorgen ervoor dat medewerkers de competenties hebben om aan de slag te kunnen en dat ze duurzaam inzetbaar blijven. Wij zijn in staat om
mensen naar nieuw werk te begeleiden. Wij weten wat nodig is om de volgende
stap te zetten, omdat we er constant mee bezig zijn.