Verzorgende IG (VIG)

Startdatum: 26-11-2021

Als organisatie kijk je vooruit. Je wilt de zorgformatie op peil houden. Je staat open voor instroom van nieuwe medewerkers die een carrière switch willen maken naar de zorg of wil medewerkers de mogelijkheid bieden zich naar een hoger kwalificatieniveau te ontwikkelen. Deze (nieuwe) medewerkers gaan werkend leren in de organisatie. Speciaal voor deze doelgroep biedt STOC een opleidingsprogramma tot Verzorgende IG (mbo-niveau 3).

Het VIG-opleidingsprogramma is afgestemd op volwassenen met werkervaring en een kwalificatie op minimaal vmbo-niveau. De student combineert leren met werken in een verpleeghuis, zorgcentrum of in de wijk. Theorie en praktijk lopen naadloos in elkaar over. Het geleerde wordt zo snel mogelijk in de praktijk gebracht en de ervaring uit de praktijk wordt in de lesdagen weer benut om de koppeling met de theorie te maken, met als resultaat optimaal leerrendement.

Om de student te ondersteunen in zijn ontwikkeling tot Verzorgende IG werkt het team van STOC nauw samen met de begeleiders in de werkpraktijk. Vanaf de start wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een professionele beroepshouding, beroepsgerichte communicatie en het uitvoeren van specifieke Verzorgende IG taken waaronder: het zorgdragen voor het welbevinden van de zorgvrager, het bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Bij goed gevolg behaalt de student binnen 18 maanden het landelijk erkende mbo-diploma Verzorgende IG.

Opzet van de opleiding
De Verzorgende IG opleiding omvat beroepsgerichte modules, keuzedelen en een module met de vakken Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap.

De docenten van STOC zijn bevoegd en beschikken over ruime ervaring in de zorg. De opleiding wordt ondersteund met een persoonlijke digitale leeromgeving, waarin naast inhoud ook de eigen voortgang wordt bijgehouden. Studenten leren bij STOC met elkaar en van elkaar.

Modulaire opbouw

De opleiding is modulair van opbouw. De modules sluiten aan bij de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Elke module omvat theorielessen en bij een aantal ook praktijklessen. Bij elke module maakt de student kennis- en doe-opdrachten die door de student of de werkbegeleider worden begeleid. De VIG-opleiding bestaat uit 11 beroepsgerichte modules, één module met de vakken Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en maximaal drie keuzedelen. De student kan kiezen uit keuzedelen die aansluiten bij de interesses en ambities van student en zorgorganisatie. Met een keuzedeel wordt het vakmanschap verbreedt of verdiept.

Lesdagen en beroepspraktijkvorming (BPV)

Gedurende de opleiding is er doorgaans wekelijks een lesdag van zeven klokuren. De lesdagen zijn interactief van opzet. Afhankelijk van de geldende RIVM-richtlijnen worden lessen online of fysiek op locatie van de zorgorganisatie of centraal bij STOC in Houten gegeven. Naast de lesdag werkt de student aan beroepspraktijkvorming. Het geleerde wordt minimaal 20 uur in een relevante zorgcontext in de praktijk gebracht.

Examinering en toetsing

Lesmodules worden afgerond met examenopdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd. Daarnaast worden modules geclusterd afgetoetst met een theorietoets en geëxamineerd met een proeve van bekwaamheid. De vakken Nederlands en rekenen wordt afgerond met een instellings- en een centraal examen. Het wettelijke vereiste beheersingsniveau voor een Verzorgende IG is 2F.

Doorlooptijd

De looptijd van de opleiding is ca.18 maanden.

Vrijstellingen

Instroom met een Helpende (niv. 2), Verzorgende C of D, oud niveau 3 (VAG, MDGO VZ e.d.) MMZ-3, SPW-3 of SPW-4 diploma geeft recht op vrijstellingen. Andere diploma’s, zoals het MMZ-4, geven ook recht op vrijstellingen. Neem voor persoonlijke advies contact met ons op.

Begeleiding

Tijdens de opleiding worden studenten begeleid door een docent van STOC en door de werkbegeleider van de zorgorganisatie. De digitale leeromgeving vergemakkelijkt de communicatie tussen student, docent en begeleider.

Screening deelnemers

Vóór de start maken deelnemers een digitale persoonlijkheids- en capaciteitentest. De test duurt ongeveer 120 minuten. De capaciteitentest geeft een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl.

De VIG is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die zich willen ontwikkelen tot Verzorgende IG. Om toegelaten te worden is een diploma op minimaal vmbo-niveau vereist.

 

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvang je het erkende MBO diploma Verzorgende IG en de speld.

BBL-opleiding 
De opleiding kan zowel via open inschrijving als in company worden gevolgd. Bij open inschrijving is een minimale groepsgrootte wel voorwaardelijk voor het starten van de opleiding. De opleiding wordt via de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL). Dit betekent dat de beroepspraktijkvormingsuren (BPV-uren) bij een erkend leerbedrijf gemaakt moeten worden (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding Verzorgende IG is naast het volgen van de lesdag tenminste 20 BPV-uren per week.

Derde leerweg
Bij in company trajecten kunnen wij de opleiding ook volgens de derde leerweg verzorgen. Het is een leerweg waarin de weg naar het diploma vrijer ingevuld mag worden. Er is minder regelgeving dan in een BBL-traject. Dat betekent dat er meer vrijheid is ten aanzien van de doorlooptijd van de opleiding en de vormgeving. Wel dient het leerbedrijf door SBB erkend te zijn. STOC heeft, naast de erkenning voor de BBL-route, ook de erkenning voor deze derde leerweg.

Locatie
De open inschrijving voor de VIG-opleiding wordt op onze leslocatie in Houten verzorgd. Bij in company trajecten is dit op locatie bij de organisatie.

Investering in company
Wij maken graag een offerte op maat. Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via info@stoc.nl

Investering open aanbod
De kosten voor het volgen van de opleiding in een open inschrijving lesgroep bedragen € 4.695 per deelnemer. Daarnaast moet rekening worden gehouden met € 500 kosten voor digitaal lesmateriaal. In de opleidingskosten zijn de verblijfskosten (koffie/thee/water) inbegrepen. Op dagen dat er op locatie van STOC in Houten een gehele dag fysiek les is, is een lunch inbegrepen.