Verzorgende IG (VIG) Verkort

De opleiding Verzorgende IG is een landelijk erkende MBO opleiding. Het leidt studenten op tot het competentieniveau dat nodig is om als Verzorgende IG aan de slag te gaan. Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je zelfstandig de taken van een Verzorgende IG uitvoeren. Deze taken zijn onder andere: het zorgdragen voor het welzijn van de zorgvrager, het geven van persoonlijke zorg en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Ook het werken volgens het zorgleefplan is één van de taken. De basis voor de Verzorgende IG opleiding van STOC is het landelijke kwalificatiedossier met de VVT sector als uitstroomprofiel.

Opzet
In deze opleiding is elk werkproces vertaald in een basis- of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Binnen elke module wordt weer gericht gewerkt aan de manier waarop je die taken vervult, oftewel de beheersing van verschillende competenties. Competenties kun je zien als een bundeling van kennis, vaardigheden en houding om jouw taken als Verzorgende IG goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kun je tijdens de opleiding kiezen uit maximaal drie keuzedelen die aansluiten bij jouw interesses en ambities. Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Met een keuzedeel verdiep of verbreedt je jouw vakmanschap.

De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten met veel ervaring in het werkveld. Je hebt toegang tot jouw persoonlijke digitale omgeving waar je informatie vindt over jouw opleiding en makkelijk contact onderhoudt met de docent en medestudenten.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer acht uur per lesbijeenkomst voor het bestuderen van de theorie en het maken van opdrachten. In de beroepspraktijkvorming ben je tenminste 20 uur per week aan het werk.

Modulaire opbouw 
De opleiding is modulair opgebouwd. Elk werkproces is vertaald in een basis- of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Een lesmodule omvat één of meerdere lessen. De VIG opleiding bestaat uit 17 beroepsgerichte modules, drie werkproces overstijgende modules en maximaal drie keuzedelen.

Contacturen 
De lesuren worden klassikaal aangeboden in lesdagen van zeven klokuren. De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module kent een moduleboek en bestaat uit opdrachten die je  in de praktijk dient uit te voeren. Ter ondersteuning volg je  de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen behandeld worden. Modules sluit je af met een theorietoets en/of moduleopdracht. Daarnaast bevat de opleiding een aantal proeven van bekwaamheid. In een proeve laat je in de beroepspraktijk zien dat je de stof beheerst.

Taal- en rekenvaardigheden 
Er zijn wettelijke eisen aan de taal- en rekenvaardigheden. Deze vakken vallen onder de werkproces overstijgende modules. Je dient het centrale examen Nederlands en rekenen af te leggen.

Doorlooptijd 
De looptijd van de opleiding neemt ongeveer 18 maanden in beslag. Er is doorgaans één lesdag per week van zeven lesuren.

Vrijstellingen
Instroom met een Helpende (niv. 2), Verzorgende C of D, oud niveau 3 (VAG, MDGO VZ e.d.) MMZ-3, SPW-3 of SPW-4 diploma geeft recht op vrijstellingen. Andere diploma’s, zoals het MMZ-4, geven ook recht op vrijstellingen. Neem voor persoonlijke advies contact met ons op.

Begeleiding en lessen
Tijdens de opleiding word je begeleid door een docent en door de werkbegeleider binnen jouw organisatie .

Persoonlijkheid- en capaciteitentest
We nemen vóór de start een digitale persoonlijkheid- en capaciteitentest af. De test duurt ongeveer 120 minuten. De capaciteitentest geeft inzicht in jouw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl voor tijdens de opleiding. Tevens geeft de uitkomst een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding.

Doelgroep
De verkorte opleiding is speciaal ontwikkeld voor studenten die reeds beschikken over een relevant MBO diploma en zich willen ontwikkelen tot Verzorgende IG.

Vooropleiding
Instroom met andere vooropleidingen is tevens mogelijk (minimaal VMBO). Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op. We informeren je graag over het opleidingsprogramma dat aansluit bij jouw vooropleiding.

 

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvang je het erkende MBO diploma Verzorgende IG en de speld.

BBL opleiding 
De opleiding kan zowel via open inschrijving als incompany worden gevolgd. Je dient wel rekening te houden met een aantal randvoorwaarden om te kunnen starten met de opleiding. De opleiding wordt standaard via de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL). Dit betekent dat je bij een zorginstelling in de VVT-sector, dat erkend is als leerbedrijf, BPV-uren moet kunnen maken (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding Verzorgende IG is tenminste 20 BPV-uren per week.

Belangrijk: dit is exclusief onderwijsuren. Tevens moet de organisatie bereid zijn om je te begeleiden gedurende de opleiding. Voor meer informatie hierover kun je  contact  met ons opnemen.

Derde leerweg
Bij incompany trajecten kunnen wij de opleiding ook volgens de derde leerweg verzorgen. Het is een leerweg waarin de weg naar het diploma vrijer ingevuld mag worden. Er is minder regelgeving dan in een BBL traject. Dat betekent dat er meer vrijheid is ten aanzien van de doorlooptijd van de opleiding en de vormgeving. Wel dient het leerbedrijf door SBB erkend te zijn. STOC heeft, naast de erkenning voor de BBL route, ook de erkenning voor deze derde leerweg.

Locatie
De open inschrijving VIG opleiding wordt op onze leslocatie in Houten verzorgd. Bij incompany trajecten is dit op locatie bij de organisatie.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.

Investering open aanbod
De kosten voor het volgen van de opleiding in een open inschrijving lesgroep bedragen bij:

Instroom met een Helpende diploma, MMZ-4 of SPW-4 diploma:
€ 4.175 pp / minimaal 15 personen.

Instroom met een Verzorgende C of oud niveau 3 diploma:
€ 3.450 pp / minimaal 15 personen.

Dit is inclusief koffie/thee/water. Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.