Verzorgende D

Een Verzorgende D verricht naast de taken van een verzorgende C in hoofdzaak persoonsgerichte lichamelijke verzorging, huiselijke ziekenverzorging en eenvoudige verpleegkundige taken.

Opzet
De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten met veel ervaring in het werkveld.
Jouw organisatie begeleidt jou vanuit de praktijk. Zij bieden inhoudelijke begeleiding bij het maken en beoordelen van jouw praktijkopdrachten.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer drie uur per lesbijeenkomst. In de beroepspraktijkvorming ben je tenminste 20 uur per week aan het werk.

 

In de Verzorgende D opleiding komen de volgende verpleegtechnische handelingen aan bod:

  1. Kwaliteitswet zorginstellingen, kwaliteitsregister en BIG;
  2. Bevoegdheid en bekwaamheid;
  3. Verzorgen van rode wonden;
  4. (in opdracht) Toedienen van insuline via een insulinepen;
  5. Bepalen van bloedglucosewaarden;
  6. Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
  7. Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriele en niet steriel materiaal);
  8. Verzorgen van een stoma;
  9. Bewaken vitale functies van de cliënt.

De lesbijeenkomsten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Naast het uitdiepen van de theoretische kaders oefen je in een skilllab de verpleegtechnische handelingen volgens protocol.

Doorlooptijd
De Verzorgende D opleiding bestaat uit zes dagdelen van drie  uur. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt gemiddeld twee maanden.

Doelgroep
De Verzorgende D opleiding is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn als Verzorgende en vanuit de organisatie een beperkt aantal verpleegtechnische handelingen mogen uitvoeren.

Vooropleiding
Na het succesvol afronden van de Verzorgende C opleiding kun je doorstromen naar de Verzorgende D opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door de praktijkbeoordelaar van de eigen organisatie en een externe beoordelaar. De proeve bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van een aantal verpleegtechnische handelingen met aansluitend een reflectiegesprek van circa 30 minuten, waarin je de handelingen bij de uitgevoerde opdrachten kan toelichten en verantwoorden.

Indien de proeve van bekwaamheid voldoende wordt beoordeeld ben je geslaagd en ontvangt je het landelijk erkende branchediploma Verzorgende D.

Het diploma wordt erkend en herkend binnen de branche waarin je werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als je besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal het  diploma jouw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

 

Begeleiding en lessen
-Zowel de docenten als de begeleiders in de beroepspraktijk hebben een rol bij de begeleiding van de student bij het maken van de proeven van bekwaamheid;
-De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet;
-De begeleiders in de beroepspraktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven van bekwaamheid en de beoordeling van deze proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie
Bij incompany trajecten worden de lessen op locatie van de organisatie verzorgd.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze leslocatie in Houten, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.