Verzorgende CD

Als Verzorgende CD ga je met mensen werken die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Jij hebt hoofdzakelijk verzorgende en begeleidende taken. Zo help je bij het douchen en aankleden, het aanreiken van medicatie, steunkousen aantrekken of het druppelen van de ogen. Je voert deze taken uit op basis van het zorgleefplan van zorgvragers en past het plan in overleg zo nodig aan.

Opzet
De Verzorgende CD opleiding sluit aan op de competenties zoals die door de sociale partners zijn vastgelegd. De  Verzorgende C opleiding valt voor een deel samen met het beroepscomponent van de MBO opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende IG.

De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten met veel ervaring in het werkveld. Jouw organisatie begeleidt jou vanuit de praktijk. Zij bieden inhoudelijke begeleiding bij het maken en beoordelen van jouw praktijkopdrachten.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer zeven à acht uur per lesbijeenkomst. In de beroepspraktijkvorming ben je tenminste 20 uur per week aan het werk.

De Verzorgende CD opleiding bestaat uit twee  kerntaken. Elke kerntaak omvat een aantal werkprocessen waarin de competenties centraal staan. De opleiding is modulair opgebouwd.
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1: Werken als beginnend beroepsbeoefenaar
Module 2: Werken volgens een werkplan
Module 3: Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
Module 4: Ondersteunen en begeleiden bij wonen, huishouden en welzijn
Module 5: Hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties
Module 6: Werken aan kwaliteit en professionalisering
Module 7: Specifieke zorgvragers
Module 8: Verpleegtechnische handelingen in de basiszorg
 

Verpleegtechnische handelingen Verzorgende C
De basiszorg verpleegtechnische handelingen bevat de volgende handelingen:

• Signaleren en voorkomen van decubitus en/of smetten;
• Medicijnen checken, registreren, distribueren. En zo nodig controle op inname (volgens zorg-/ leefplan);
• Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen of via de slijmvliezen;
• Verwisselen van een urinekatheter zakje;
• Een suprapubische katheter verzorgen;
• in opdracht bewaken van vitale functies van de cliënt.

Verzorgende D
De opleiding verzorgende C kan worden uitgebreid naar Verzorgende D. Een Verzorgende D voert naast bovenstaande verpleegtechnische handelingen, tevens onderstaande verpleegtechnische handelingen uit:
•  Verzorgen van rode wonden;
•  Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
•  Bepalen van bloedglucosewaarden;
•  Toedienen van insuline via een insulinepen;
•  Verzorgen van een stoma;
•  Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal).

Je wordt gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een zelfstandige leer- en werkhouding. De praktijk van alledag en de persoonlijke beroepsontwikkeling staan centraal gedurende de opleiding.

Doorlooptijd
De Verzorgende CD opleiding bestaat uit 56 dagdelen van drie uur. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt gemiddeld twaalf  maanden. Indien je in het bezit bent van een Helpende Zorg en Welzijn diploma dan kom je in aanmerking voor vrijstellingen en bestaat de opleiding voor jou uit minder dagdelen.

Doelgroep
Je bent werkzaam in de zorg en je wilt je verder ontwikkelen en bekwamen als Verzorgende.

Vooropleiding
De instroomeis voor de Verzorgende CD opleiding is een VMBO theoretische leerweg diploma. Indien je beschikt over een Helpende Zorg en Welzijn diploma dan kom je in aanmerking voor vrijstellingen.

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je de erkende branchediploma’s Verzorgende C en Verzorgende D en de speld voor Verzorgende C.
Het diploma wordt erkend en herkend binnen de branche waarin je werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als je  besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal het  diploma jouw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Begeleiding en lessen
• Zowel de docenten als de begeleiders in de beroepspraktijk hebben een rol bij de begeleiding van de student bij het maken van de proeven van bekwaamheid;
• De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet;
• De begeleiders in de beroepspraktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven van bekwaamheid en de beoordeling van deze proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie
Bij incompany trajecten worden de lessen op locatie van de organisatie verzorgd.
het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze leslocatie in Houten, afhankelijk van beschikbaarheid.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.