Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar (MBO-certificaat)

Startdatum: 30-06-2023

Overige startdata:

25-10-2023

Prijs: 755.00

De opleiding Specialist leesbevordering leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. De overheid heeft ‘het verbeteren van de educatieve kwaliteit’ als speerpunt benoemd in de VVE. Een goed (voor)leesklimaat draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs en aan de educatieve kwaliteit van de kinderopvang.

Om dit goed vorm te kunnen geven, moet beleid over (voor)lezen worden geformuleerd en dit vervolgens vertaald worden naar activiteiten. Kinderopvangorganisaties zijn op zoek naar pedagogische professionals die dit kunnen vormgeven en uitvoeren.

Met deze opleiding krijg je de tools aangereikt om op een kinderdagverblijf of in de BSO de rol van voorleescoördinator te vervullen of op de basisschool de rol van leesconsulent. Je leert het leesplezier te stimuleren en zo bij te dragen aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Opzet

De opleiding Specialist Leesbevordering 8 tot 12 jaar is het keuzedeel Specialist leesbevordering 8 tot 12 jaar (K0879) dat hoort bij de Mbo-opleidingen  Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484) en Onderwijsassistent (CREBO 25485). In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Daarnaast werkt de student aan een doe-opdracht in de praktijk onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Daarnaast werkt de student aan de beroepspraktijkvorming (BPV) waarin hij naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren op dit onderdeel. Tot slot werkt de student aan een examenopdracht waarmee hij kan laten zien dat hij de inhoud van de opleiding beheerst.

Inhoud (studieonderwerpen)

 • Ondersteunen bij de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid;
 • Maken van activiteitenplannen en uitvoeren van projecten voor leesbevordering;
 • Afnemen van de monitor (een leerlingvolgsysteem voor leesbevordering) en de resultaten vertalen in beleid en activiteiten;
 • Specialistische kennis over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen;
 • Het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten;
 • Kinderen, collega’s en ouders bij (voor)leesactiviteiten leren te enthousiasmeren, adviseren en begeleiden.

De opleiding heeft 4 lesdagen van 6 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Opzet Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen, theorie van 6 uur per dag
 • 128 beroepspraktijkvormingsuren in de praktijk en 88 uur zelfstudie

 

Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken). Vanwege de zomervakantie wordt duur voor de groep die in juni start met 6 weken verlengd.

Opdrachten en examens

 • 1 kennisopdracht
 • 1 doe-opdracht
 • 1 examenopdracht

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar moet je:

 • beschikken over het GPM4 diploma of het diploma Onderwijsassistent; of
 • de opleiding tot GPM4 of Onderwijsassistent volgen;
 • als professional het leesplezier van de doelgroep willen stimuleren en bij willen dragen aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 128 praktijkuren kunnen maken op een kinderdagverblijf, BSO of basisschool, hetgeen neerkomt op ongeveer een dag in de week.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar ’(K0879). Dit certificaat verbetert je kansen op de arbeidsmarkt.

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off van maximaal 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken. Tijdens de 4 lesdagen werk je aan je kennisopdracht die wordt beoordeeld door je docent.

Vanaf het begin van de opleiding (uiterlijk in de 5e week) kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij je een doe-opdracht en een examenopdracht moet maken. Je moet deze volgen bij een erkend leerbedrijf. Je moet beschikken over een werkbegeleider en een beoordelaar. Wij zorgen dat de werkbegeleider en beoordelaar uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdracht en de examenopdracht krijgen. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdracht krijgt de student het certificaat uitgereikt.

Het leerbedrijf draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De doe-opdracht wordt begeleid en beoordeeld door de praktijkbegeleider van de organisatie. Daarnaast beoordeelt de organisatie de examenopdracht. De student moet de beroepspraktijkuren kunnen maken in de opleidingsperiode van half mei 2023 tot eind september 2023.

De Opleiding Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar is een zelfstandig onderdeel van een MBO-beroepsopleiding die bestaat uit theorie en praktijk. Het leerbedrijf moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding GPM4 of Onderwijsassistent. Deze organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 19 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdracht ligt bij organisatie. De werkbegeleider mag de doe-opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de examenopdracht dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 755 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat Neem contact met ons via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.