Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang (C0126)

Startdatum: 15-04-2024

Prijs: 965.00

Je krijgt, binnen deze opleiding,  de mogelijkheid om je (verder) te bekwamen in:

 • de samenwerking met collega’s en andere professionals;
 • het evalueren van je eigen werkzaamheden; en
 • de communicatie met ouders/ vervangende opvoeders. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan digitale communicatie.

Al je deze opleiding positief afrondt, krijg je een landelijk erkend Mbo-certificaat. Dit certificaat is een mooie basis om je verder professioneel te ontwikkelen binnen de kinderopvang richting BSO, dagopvang of beide. Je bent dus breder inzetbaar.

Opzet
De opleiding Professioneel samenwerken en communiceren in de KO (C0126) bestaat uit 3 werkprocessen van de Mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (crebo 25696). Het betreft de werkprocessen:

 • Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind (B1-K1-W5)
 • Evalueert zijn/haar eigen werkzaamheden (B1-K1-W7)
 • Communiceert met ouders/ vervangende opvoeders van het kind (P1-K1-W1)

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan 3 kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast gaat de student aan de slag in de praktijk van de kinderopvangorganisatie. Tijdens het praktijktraject werkt de student, onder begeleiding van een werkbegeleider, aan drie doe-opdrachten. Deze worden ook door de werkbegeleider beoordeelt.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • Communicatiestijlen en -problemen
 • Jezelf presenteren, feedback en basiscommunicatie
 • Gesprektechnieken en communiceren met kinderen

Evalueert zijn/haar eigen werkzaamheden

 • Observeren en observatiemethodieken
 • Rapporteren en reflecteren

Communiceert met ouders/ vervangende opvoeders van het kind

 • Communiceren met ouders/ verzorgers
 • Specialistische gesprekken en conflicthantering
 • Assertief communiceren
 • Communiceren met andere professionals

 

De opleiding bestaat uit 8 lessen van 4 uur. De theorielessen worden in 4 maanden doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in de week van 15 april 2024.

Opzet Professioneel samenwerken en communiceren in de KO (C0126)

Studiebelasting (720 uur)

 • 1 kick-off van 1 uur
 • 8 fysieke lessen theorie van 4 uur en
 • 205 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 483 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 5 maanden

Opdrachten en examens

 • 3 kennisopdrachten
 • 3 doe-opdrachten
 • 1 examenopdracht
 • 1 proeve

Het scholingstraject is gericht op werkenden in de kinderopvang en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich (verder) willen professionaliseren en ontwikkelen.
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Pedagogisch klimaat in de Kinderopvang , moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 205 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 12 uur per week werkzaam is bij een organisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Professioneel samenwerken en communiceren in de KO (C0126)

Begeleiding en lessen

 

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de 8 theoretische lessen van 4 uur die worden afgesloten met 3 kennisopdrachten.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij 3 doe-opdrachten en 1 examenopdracht en 1 proeve moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdracht en/of proeve. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

De kinderopvangorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (crebo 25696). De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 5 maanden kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 965 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.