Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

Startdatum: 02-06-2025

Prijs: 1,275.00

De opleiding ‘Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit drie werkprocessen van de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het bewaken van de kwaliteit van de ondersteuning en het leveren van een bijdrage aan het begeleiden van nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg die wordt verleend worden geborgd en wordt de werkbegeleidingscapaciteit verhoogd. Specifieke scholing door middel van dit certificaat borgt de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening.

Opzet

De opleiding Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg bestaat uit drie werkprocessen van de Mbo-opleiding Begeleider maatschappelijke zorg (crebo 25780). Het betreft de werkprocessen: Werkt aan eigen professionele ontwikkeling (B1-K2-W1), Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (B1-K2-W2) en Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers (P1-K1-W4).

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan drie kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoetsen over de theorie.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Werkt aan eigen professionele ontwikkeling

 • Deskundigheidsbevordering
 • Beroepscode en beroepsprofiel
 • Reflecteren en feedback ontvangen
 • Verbeteracties formuleren

Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

 • Kwaliteit en kwaliteitszorgsystemen
 • Verbetertrajecten
 • Intervisie (methodieken)
 • Intervisie

Levert een bijdrage aan begeleiding van nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

 • Begeleidingstechnieken
 • Instructie en informatie geven
 • Afstemmen diversiteit onder personeel

Signaleren en acteren op uitingen

De opleiding bestaat uit 6 lessen van 7 uur. De theorielessen worden in 20 weken doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in april.

 

Opzet

 • Studiebelasting (720 uur)
 • 1 kick-off van 1 uur
 • 6 fysieke lessen theorie van 7 uur
 • 155 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 525 uur zelfstudie

Opleidingsduur

5 maanden (20 weken)

Opdrachten en examens

 • 3 kennisopdrachten
 • 3 doe-opdrachten
 • 2 ontwikkelgerichte meerkeuzetoetsen
 • 3 examenopdracht

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen.
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg, moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 155 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 16 uur per week werkzaam is bij een zorgorganisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg (C0104).

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 3 kennisopdrachten en 2 meerkeuzetoetsen. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 7 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij drie doe-opdrachten en drie examenopdrachten moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdrachten. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 20 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 1275 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.