Pedagogisch Medewerker niveau 3 voor gastouders

Startdatum: 01-04-2022

Prijs: 4,250.00

De opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang MBO3 is een landelijk erkende MBO opleiding. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor gastouders die beschikken over het diploma Helpende Zorg en Welzijn. Kennis die je wordt aangeboden in de opleiding kun je direct toepassen binnen je gastouderopvang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een eigen pedagogisch werkplan maar ook het voeren van ‘lastige’ gesprekken met vraagouders of de GGD.

De opleiding wordt bij voldoende resultaat afgesloten met een landelijk erkend diploma. De deelnemer kan met dit diploma blijven werken als gastouder maar ook doorstromen naar de niveau 4 opleiding pedagogisch werk. Daarnaast kan de gastouder ook gaan werken in de kinderopvang, peuterspeelzaal of gehandicaptenzorg.

STOC houdt rekening met wat jij als gastouder al kunt en integreert wat je nog te leren hebt in jouw werk als gastouder. Daarnaast heeft de opleiding als bijkomende voordelen dat:

 • Je je onderscheidt van andere gastouders doordat je werkt aan je beroepshouding en zelfvertrouwen. Dit zorgt voor een professionele houding naar de ouders;
 • Je steviger in je schoenen staat door je pedagogische kennis. Ouders zien jou nog meer als een autoriteit op het gebied van kinderopvang;
 • Je meer loopbaankansen hebt zoals werken in andere sectoren van de kinderopvang en basisscholen. Hierdoor heb jij een beter CV.

Opzet
In deze opleiding is elk werkproces van het kwalificatiedossier vertaald in een basis- of profieldeel. Elk werkproces staat voor een lesmodule waarbinnen gericht gewerkt wordt aan de manier waarop je die taken vervult en de beheersing van de competenties. Competenties kun je zien als een bundeling van kennis, vaardigheden en houding om je taken als Pedagogisch medewerker goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kun je voor je opleiding kiezen uit twee combinaties van keuzedelen die aansluiten op het vak. Deze keuzedelen zijn een verrijking van je kennis en verbreedt jouw vakmanschap.

De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten die veel ervaring hebben met het werkveld. Je hebt toegang tot jouw persoonlijke digitale omgeving waar je informatie vindt over jouw opleiding en makkelijk contact houdt met de docent of medestudenten.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer 8 uur per week. Naast dat je leert tijdens je werk als gastouder moet je rekening houden dat je minimaal 100 uur stage moet lopen bij een erkend leerbedrijf. Dit leerbedrijf dien je zelf te zoeken.

De opleiding tot Pedagogisch Medewerker Kinderopvang geeft een kwaliteitsimpuls aan jouw werk als gastouder. Je merkt dat de opdrachten die voor de opleiding gemaakt worden direct invloed hebben op jouzelf en jouw opvang.

Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Elk werkproces van het kwalificatiedossier is vertaald in een basis- of profieldeel die staat voor een lesmodule die uit één of meerdere lessen bestaat. Modules / onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn bijvoorbeeld: pedagogisch klimaat, ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen, de veiligheid in huis, kennismakings-, intake- en feedbackgesprekken voeren, de aandacht te verdelen bij meerdere kinderen en bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen passende activiteiten aan te bieden. Daarnaast dien je rekening te houden dat de generieke vakken, Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap een verplicht onderdeel van de opleiding zijn.

De opleiding tot Pedagogisch Medewerker Kinderopvang bevat een keuzedeelverplichting. STOC biedt de volgende combinaties van keuzedelen aan:
* Diversiteit en Werken met baby’s (goedgekeurd voor de Wet IKK) en
* Diversiteit en Ondernemend gedrag

Elke module heeft een moduleboek met praktijkopdrachten die je moet uitvoeren in je eigen gastouderopvang of bij het stagebedrijf. Ter ondersteuning volg je theorielessen waarin de betreffende onderwerpen worden behandeld. De theorielessen van zes uur vinden eens per twee weken op zaterdag plaats. Modules sluit je af met een theorietoets en/of moduleopdracht. Daarnaast heeft de opleiding drie proeven van bekwaamheid waarin je in de beroepspraktijk laat zien dat je de stof beheerst.

Stage
Na de eerste vier maanden van de opleiding start je met de stage bij een erkend leerbedrijf pedagogisch werk niveau 3. In totaal moet je (minimaal) 100 uur stage lopen, voordat je mag beginnen met de examinerende opdrachten. Het moment mag je, in goed overleg met het stagebedrijf, op elk moment uitvoeren. Je krijgt een goede ondersteuning tijdens je leertraject van onze docent, begeleiders, van de werkbegeleiders bij het leerbedrijf en van je collega gastouders.

Persoonlijkheid- en capaciteitentest
We nemen vóór de start een digitale persoonlijkheid- en capaciteitentest af. De test duurt ongeveer 120 minuten. De capaciteitentest geeft inzicht in jouw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl voor tijdens de opleiding. tevens geeft de uitkomst een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor gastouders die het diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang MBO niveau 3 willen behalen. Ook mensen die nu nog niet werken als gastouder kunnen inschrijven. Voor hen zijn er wel een aantal aanpassingen in het programma.

Vooropleiding
Je dient reeds in het bezit te zijn van het MBO niveau 2 diploma Helpende Zorg en Welzijn.

Bij voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvang je het MBO3 diploma Pedagogisch Medewerker.

Startdatum
Startdatum 1 april 2022 is ter indicatie. Definitieve startdatum is op aanvraag. Indien je interesse hebt, kun je dit bij ons aangeven zodat wij je hierover kunnen informeren. Dit kan middels een mail via info@stoc.nl

 • Duur opleiding : 18 maanden, 47 dagdelen
 • Frequentie lessen : Om de week (m.u.v. schoolvakanties regio Midden)
 • Lesdag : Zaterdag
 • Lestijden : van 09:00 uur tot 16:00 uur
 • Leslocatie : De Molen 26 te Houten
 • SBU : ca 8 uur per week t.b.v. zelfstudie en opdrachten

Investering open aanbod

 • Kosten PW3 opleiding: € 4.250 ex boekenpakket
 • Kosten boekenpakket beroepsinhoudelijke vakken digitaal: € 405
 • Kosten boekenpakket beroepsinhoudelijk vakken hardcopy: € 615
 • Betaling in maximaal 4 termijnen, verspreid over de opleiding (indien betaling in termijnen komt er € 10 administratiekosten per termijn bij)

De kosten zijn inclusief koffie en thee. Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.