Pedagogisch klimaat in de Kinderopvang C0125 (Mbo-certificaat)

Startdatum: 15-04-2024

Prijs: 1,499.00

In deze opleiding ga je aan de slag met de basis van het werken met (jonge) kinderen in de kinderopvang. Je leert zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat waarbij je rekening houdt met de wensen en behoeften van het kind. Hoe inventariseer je deze wensen  en behoeften en hoe vertaal je die naar een  verantwoorde en uitdagende speel- en ontwikkelomgeving? Daarnaast leer je hierbij ook persoonlijke verzorging te bieden en een hygiënische en gezonde omgeving te creëren.

De opleiding is zeer geschikt voor medewerkers van de buitenschoolse opvang en zij-instromers met een oud pedagogisch diploma dat niet meer voldoet aan de huidige kwaliteitseisen.

Als je deze opleiding positief afrondt, krijg je een landelijk erkend Mbo-certificaat. Je bent direct inzetbaar op de dagopvang en de bso.

Opzet

De opleiding Pedagogisch klimaat in de Kinderopvang (C0125) bestaat uit 5 werkprocessen van de Mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang(crebo 25696). Het betreft de werkprocessen:
– Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W1)
– Inventariseert behoeften en wensen van het kind (B1-K1-W2)
– Creëert een verantwoorde en stimulerende speel/ leeromgeving (B1-K1-W4)
– Biedt persoonlijke verzorging (P1-K1-W5)
– Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving (P1-K1-W6)

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan 5 kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast gaat de student aan de slag in de praktijk van de kinderopvangorganisatie. Tijdens het praktijktraject werkt de student, onder begeleiding van een werkbegeleider, aan 5 doe-opdrachten. Deze worden ook door de werkbegeleider beoordeelt.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • Pedagogiek
 • Interactievaardigheden
 • Groepsdynamica

Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • Methodisch werken
 • Doelen en soorten doelen
 • SMART methode

Creëert een verantwoorde en stimulerende speel/ leeromgeving

 • Verschillende activiteiten
 • Beeld en spel
 • Het activiteitenplan

Biedt persoonlijke verzorging

 • Specifieke zorgbehoeftes
 • Individuele behoeften
 • Begeleiden van individuele behoeften

Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • Hygiënisch werken in de kinderopvang
 • Veiligheid en omgeving
 • Voeding en gezond gedrag

 

De opleiding bestaat uit 14 lessen van 4 uur. De theorielessen worden in 30 weken doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in de week van 15 april.

Opzet Pedagogisch klimaat in de Kinderopvang (C0125)

 

Studiebelasting (1200 uur)

 • 1  kick-off van 1 uur
 • 14 fysieke lessen theorie van 4 uur en
 • 355 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 789 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 7 maanden (30 weken)

Opdrachten en examens

 • 5 kennisopdrachten
 • 5 doe-opdrachten
 • 2 examenopdrachten
 • 1 proeve van bekwaamheid

Het scholingstraject is gericht op werkenden in de kinderopvang en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich (verder) willen professionaliseren en ontwikkelen binnen de Kinderopvang.

De opleiding is zeer geschikt voor medewerkers van de buitenschoolse opvang en zij-instromers met een oud pedagogisch diploma dat niet meer voldoet aan de huidige kwaliteitseisen.

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Pedagogisch klimaat in de Kinderopvang, moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 355 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 12 uur per week werkzaam is bij een organisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Pedagogisch klimaat in de Kinderopvang (C0125)

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 5 kennisopdrachten. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 8 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij 5 doe-opdrachten, 2 examenopdrachten en 1 proeve moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdracht en/of proeve. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

De kinderopvangorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (crebo 25696). De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 7 maanden kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdrachten zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten en proeve dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

 

Locatie

De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

 

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 1.499 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

 

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.