Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

De opleiding ‘Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit 3 werkprocessen van de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het organiseren en coördineren van de uitvoering van groepsactiviteiten, het begeleiden van de cliënt bij het voeren van eigen regie en het versterken van het sociale netwerk. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van zowel de individuele ondersteuning en zorg als de ondersteuning van een groep cliënten en de ondersteuning van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Specifieke scholing d.m.v. dit certificaat biedt de medewerker de mogelijkheid om zelfstandig groepsactiviteiten te begeleiden en de cliënt te begeleiden bij het voeren van eigen regie.

Meer info komt beschikbaar per 01-12-2023, over inschrijven, opzet, duur en kosten. Op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@stoc.nl

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld