Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

Startdatum: 02-09-2024

Prijs: 1,375.00

De opleiding ‘Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit drie werkprocessen van de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het organiseren en coördineren van de uitvoering van groepsactiviteiten, het begeleiden van de cliënt bij het voeren van eigen regie en het versterken van het sociale netwerk. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van zowel de individuele ondersteuning en zorg als de ondersteuning van een groep cliënten en de ondersteuning van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Specifieke scholing door middel van dit certificaat biedt de medewerker de mogelijkheid om zelfstandig groepsactiviteiten te begeleiden en de cliënt te begeleiden bij het voeren van eigen regie.

Opzet

De opleiding Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg bestaat uit drie werkprocessen van de Mbo-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (crebo 25779). Het betreft de werkprocessen: Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten (P2-K1-W2), Begeleidt de cliënt bij het voeren van de regie (P2-K1-W3) en Ondersteunt de cliënt bij het behouden/versterken van het sociale netwerk (P2-K1-W4).

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan drie kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoetsen over de theorie.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten

 • Voorbereiden van activiteiten
 • Aanbieden activiteiten
 • Groepsactiviteiten en groepsdynamiek
 • Materialen en middelen voor activiteiten
 • Coördineren van activiteiten

Begeleidt de cliënt bij het voeren van de regie

 • Autonomie en eigen regie
 • Ondersteunen bij het handhaven en vergroten van zelfredzaamheid
 • Mogelijkheden en kansen om zelfstandigheid/zelfredzaamheid te vergroten
 • Afspraken rondom cliënt over eigen regie
 • Afstemmen begeleidingsmethodieken

Ondersteunt de cliënt bij het behouden/ versterken van het sociale netwerk

 • Gedrag en sociale vaardigheden
 • Voorlichting en advies geven over contacten leggen
 • Versterken van het sociale netwerk
 • Communiceren en samenwerken met naasten
 • Participeren naar eigen vermogen

 

De opleiding bestaat uit 7 lessen van 7 uur en 1 dagdeel van 3,5 uur. De theorielessen worden in 24 weken doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in maart.

 

Opzet

 • Studiebelasting (650 uur)
 • 1  kick-off van 1 uur
 • 7 lessen theorie van 7 uur en 1 dagdeel van 3,5 uur.
 • 200 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 400 uur zelfstudie

Opleidingsduur

6 maanden (24 weken)

Opdrachten en examens

 • 3 kennisopdrachten
 • 3 doe-opdrachten
 • 2 ontwikkelgerichte meerkeuzetoetsen
 • 3 examenopdracht

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen.
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg, moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 200 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 16 uur per week werkzaam is bij een zorgorganisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg (C0103).

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 3 kennisopdrachten en 2 meerkeuzetoetsen. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 7 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij drie doe-opdrachten en drie examenopdrachten moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdrachten. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 24 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

 De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 1375 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.