Ondersteuning Thuis (MBO-certificaat)

Startdatum: 28-03-2023

Overige startdata:

26-06-2023

Prijs: 695.00

De opleiding ‘Ondersteuning thuis’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de zorgondersteuner gecertificeerd extramurale en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit 2 werkprocessen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, ‘Huishouden en wonen’ en ‘Persoonlijke zorg en ADL’.

De Ondersteuner thuis ondersteunt met aandacht en zorg de cliënten bij het wonen, zorg en welzijn en sluit daarbij aan bij de wensen en behoeften van de cliënt conform het zorgleefplan. De Ondersteuner Thuis ondersteunt en/of verricht (bij) lichte Algemene Dagelijkse Levenshandelingen (ADL) of bij persoonlijke (dagelijkse) basiszorg.

De ondersteuner thuis werkt daarbij persoonsgericht vanuit de wensen en behoeften van de cliënt. Ze gaat methodisch en volgens richtlijnen en afspraken te werk en stimuleert waar mogelijk de zelfredzaamheid.

Opzet

De opleiding Ondersteuning thuis bestaat uit twee werkprocessen van de Mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn (CREBO 25498). Het betreft het werkproces Wonen en Huishouden (P2-K1-W1) en Persoonlijke zorg en ADL (P2-K1-W2).

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan twee kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoetsen over de theorie.

Tijdens de praktijkles worden de vaardigheden aangeleerd en afgetoetst in het skillslab. Daarna gaat de student in de praktijk van de organisatie aan de slag. Tijdens het praktijktraject werkt de student aan twee doe-opdrachten onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Tevens oefent hij in een steeds meer zelfstandige rol de handelingen. Tot slot worden met een eindproeve de handelingen ook in de praktijk afgetekend door de praktijkbeoordelaar.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Huishouden en Wonen

 • Zorg voor het bed
 • Werkzaamheden bij huishouden en wonen
 • Was verzorgen
 • Hygiëne
 • Schoonmaken
 • Ondersteuning rondom de maaltijd
 • Omgaan met voeding en vocht

Persoonlijke zorg en ADL

 • Visie op gezondheid
 • Omgaan met levensvragen
 • Steunkousen
 • Zelfredzaamheid
 • Verzorgend wassen: de basis
 • Basiskennis Dementie
 • Wassen met affectie
 • Omgaan met gedrag
 • Werken met glijzeilen
 • Welzijn en welbevinden
 • Hulp bieden bij eten en drinken
 • Cliëntgericht werken
 • Hulp bieden bij uitscheiding
 • Hygiënisch werken: hygiëne en infectiepreventie
 • Hulp bij mobiliteit
 • Inventariseren ondersteuningsvraag cliënt
 • Hulp bieden bij wassen, aan- en uitkleden zorgvrager
 • Goed in gesprek
 • Aandoening aan het spijsverteringskanaal en voedingsproblemen
 • Omgaan met regelgeving
 • Aandoeningen aan hart en bloedvaten
 • Observeren en rapporteren
 • Aandoeningen aan de luchtwegen
 • Decubitus en transfers
 • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, hersenen en zenuwstelsel
 • Mondzorg

De opleiding bestaat uit 5 lesdagen van 8 uur. Op 9 lesdagdelen van 4 uur wordt de theorie behandeld en op 1 lesdagdeel worden de vaardigheden aangeleerd en afgetoetst. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Opzet ondersteuning thuis

Studiebelasting (240 uur)

 • 1 kick-off van 2 uur
 • 9 digitale lessen theorie (4 uur per dag)
 • 1 praktijkles in het skillslab (4 uur)
 • 90 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 106 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken). Het theoretische deel wordt in 5 weken doorlopen daarna heb je nog 8 weken om het praktijkdeel af te ronden.

Opdrachten en examens

 • 2 kennisopdrachten
 • 2 doe-opdrachten
 • 2 ontwikkelgerichte meerkeuzetoetsen
 • 1 proeve

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Ondersteuning Thuis moet je

 • beschikken over een VMBO-diploma of gelijkwaardig>.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 90 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat je minimaal 8 uur (het liefst 12 uur) per week werkzaam bent bij een zorgorganisatie die als leerbedrijf (voor de opleiding Helpende) optreedt.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘Ondersteuning thuis’(C0024). Dit certificaat verbetert je kansen op de arbeidsmarkt.

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off van 2 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 2 kennisopdrachten  en 2 meerkeuze toetsen.

Op de laatste lesdag is een halve dag in een skillslab ingeroosterd waarin wordt geoefend met de vaardigheden. De vaardigheden worden ook afgetoetst in het skillslab.

Vanaf het begin van de opleiding (uiterlijk in de 5e week) kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij twee doe-opdrachten en een proeve moet worden gemaakt. Tussen het theoretische deel en het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst voor het leerbedrijf om de studenten een warme overdracht naar de werkbegeleiders te geven. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de proeve. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de proeve krijgt de student het certificaat uitgereikt.

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De doe-opdracht wordt begeleid en beoordeeld door de praktijkbegeleider van de zorgorganisatie. Daarnaast beoordeelt de zorgorganisatie de proeve. De student moet de beroepspraktijkuren kunnen maken in de opleidingsperiode.

De Ondersteuning is een onderdeel van een MBO-beroepsopleiding die bestaat uit theorie en praktijk. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Helpende Zorg en welzijn. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 13 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdracht ligt bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende proeve dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 695 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.

De opleiding kan ook digitaal (op de praktijkdag na) worden gegeven. Bij interesse stuur een mail naar info@stoc.nl