Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

De opleiding ‘Ondersteunen bij participatie wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit 2 werkprocessen van de opleiding Begeleider Maatschappelijke Zorg.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden: het bespreken van doelen op het gebied van participatie, wonen en huishouden, het realiseren van deze doelen en het betrekken van het netwerk van de cliënt hierbij. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een optimaal woon- en leefklimaat, het creëren van een wenselijke en veilige leefomgeving en het bieden van ondersteuning op het gebied van scholing, werk inkomen, vrije tijd en/of dagbesteding. Hierbij is de werknemer goed uitgerust om een veilige omgeving te creëren waarin ontwikkelingsgerichte activiteiten en leersituaties aangeboden kunnen worden op het gebied van participatie, wonen en huishouden.

Meer info komt beschikbaar per 01-12-2023, over inschrijven, opzet, duur en kosten. Op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@stoc.nl

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld