Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

Startdatum: 11-03-2024

Prijs: 999.00

De opleiding ‘Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit twee werkprocessen van de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden: het bespreken van doelen op het gebied van participatie, wonen en huishouden, het realiseren van deze doelen en het betrekken van het netwerk van de cliënt hierbij. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een optimaal woon- en leefklimaat, het creëren van een wenselijke en veilige leefomgeving en het bieden van ondersteuning op het gebied van scholing, werk, inkomen, vrije tijd en/of dagbesteding. Hierbij is de werknemer goed uitgerust om een veilige omgeving te creëren waarin ontwikkelingsgerichte activiteiten en leersituaties aangeboden kunnen worden op het gebied van participatie, wonen en huishouden.

Opzet

De opleiding Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg bestaat uit twee werkprocessen van de Mbo-opleiding Begeleider maatschappelijke zorg (crebo 25780). Het betreft de werkprocessen: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden (B1-K1-W3) en Ondersteunt de cliënt bij participatie (B1-K1-W4).

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan twee kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast is er een ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoets over de theorie.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

 • Ondersteunen op het gebied van wonen
 • Ondersteunen bij de organisatie van het huishouden
 • Gezonde, veilige en duurzame omgeving
 • Voorlichting, advies en instructie op het gebied van wonen en huishouden

Ondersteunt de cliënt bij participatie

 • Ondersteunen op het gebied van participatie
 • Ondersteunen bij de daginvulling
 • Participatievormen en het belang van participeren
 • Het sociale netwerk van de client

De opleiding bestaat uit 4 lessen van 7 uur. De theorielessen worden in 20 weken doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten. Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in maart.

 

Opzet

 • Studiebelasting (480 uur)
 • 1  kick-off van 1 uur
 • 4  lessen theorie van 7 uur
 • 130 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 322 uur zelfstudie

Opleidingsduur

5 maanden (20 weken)

Opdrachten en examens

 • 2 kennisopdrachten
 • 2 doe-opdrachten
 • 1 ontwikkelgerichte meerkeuzetoets
 • 2 examenopdrachten

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen.
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg, moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 130 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 16 uur per week werkzaam is bij een zorgorganisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg (C0100).

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 2 kennisopdrachten en 1 meerkeuzetoets. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 7 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij twee doe-opdrachten en twee examenopdrachten moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdrachten. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 20 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 999 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden