Mbo-certificaat Peercoaching in de Praktijk

Startdatum: 13-05-2024

Overige startdata:

07-10-2024

In dit keuzedeel/mbo-certificaat ‘peer coaching in de praktijk’ (K0996) leert de peercoach (de coachende werkbegeleider) coachende en begeleidende vaardigheden toe te passen die kunnen worden ingezet ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van peers (collega’s en/of studenten).

De peercoach en de gecoachte leren op een gelijkwaardige manier van en met elkaar door elkaar feedback te geven en te reflecteren op hun rol. Het keuzedeel zorgt ervoor dat de beginnend beroepsbeoefenaar bezit over coachingsvaardigheden, doelgerichtheid en leervermogen vanuit realiteitsbesef en empathisch bewustzijn. Deze kan zij inzetten in een werk- en leeromgeving.

De peercoach beschikt over kennis en vaardigheden om peers te begeleiden en te coachen bij het ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied. De werkzaamheden van de peercoach (de coachende werkbegeleider) zijn wisselend van aard. De complexiteit wordt bepaald door de verschillende gesprekssituaties en de verschillen tussen de peers (werkopvatting, interesse, motivatie, capaciteit en betrokkenheid). De peercoach (de coachende werkbegeleider) moet hier in de gesprekken op de juiste manier op inspelen. Iedere peer is uniek en vraagt van de coach empathisch vermogen en creativiteit om tot een passende aanpak te komen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan zich aanpassen aan verschillende contexten en stelt zich flexibel op. Ze is bewust van de grenzen van haar deskundigheid en kan haar grenzen duidelijk aangeven. De peercoach is verantwoordelijk dat ze leert van anderen. De peer is zelf verantwoordelijk voor haar eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling, maar kan terugvallen op haar peercoach. De peercoach beslist zelfstandig hoe ze coacht en begeleidt. De peercoach is verantwoordelijk om de peer door te verwijzen naar een andere collega, als haar coaching en begeleiding niet toereikend is.

Opzet

De opleiding bestaat uit 4 modules:

Module 1: Positie en planning

 • Relatie leerdoelen en begeleidingsstijlen
 • Leervoorkeuren en methodieken
 • Hulpvraag van de peer achterhalen

Module 2: Coachen en begeleiden

 • Coaching- en begeleidingsmodellen
 • Plannen

Module 3: Communiceren vanuit je rol als peercoach

 • Reflecteren op rol als peercoach
 • Feedback geven aan peers
 • Intrinsieke motivatie

Module 4: Monitoren en borgen

 • Vaardigheden observeren van peers
 • Vaardigheden demonstreren
 • Monitoren

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen van 4 uur en 4 intervisie bijeenkomsten van 2 uur. De doorlooptijd van deze opleiding is 5 maanden.

Opzet Peercoaching in de praktijk

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen van 6 uur waarvan
  • 4 uur theorie per dag; en
  • 2 uur intervisie per dag
 • 120 beroepsprakijkvormingsuren in de praktijk en 96 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 5 maanden (20 weken).

Opdrachten en examen:

 • Per module maakt de student een kennisopdracht
 • Per module maakt de student een doe-opdracht
 • Het traject wordt afgesloten met een proeve

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarna gaat de student in de praktijk van de organisatie aan de slag. Tijdens het praktijkdeel werkt de student aan doe-opdrachten onder begeleiding en beoordeling van een praktijk-/werkbegeleider.

Dit Mbo-certificaat is speciaal ontwikkeld voor werknemers met minimaal een VIG-diploma, die werk/praktijkbegeleiding geven aan studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bijvoorbeeld aan zij-instromers in de zorg).

Indien deelnemers het traject met succes doorlopen (opdrachten en proeve voldoende hebben afgerond) krijgen ze voor het MBO-keuzedeel het MBO-certificaat ‘Peercoaching in de praktijk’ uitgereikt.

Begeleiding en Lessen

De opleiding start met een kick-off. Daarna volgen de theorielessen elkaar maandelijks op. Voor de theorie wordt je begeleid door de docent. Daarnaast start je ook in de praktijk met leren. Je werkt hier, onder begeleiding van iemand uit de praktijk aan je doe-opdrachten.

Locatie

De opleiding vindt plaats op onze leslocatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 850 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact me ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.