Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang C0123 (Mbo-certificaat)

Startdatum: 02-04-2024

Prijs: 1,650.00

In deze opleiding leer je om een activiteitenprogramma op te zetten. Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert de activiteiten uit. Je leert hierbij rekening te houden met de ontwikkeling van ieder kind en de groep. Ook informeer je de collega’s die betrokken moeten worden bij de activiteiten.
Als je deze opleiding positief afrondt, krijg je een landelijk erkend Mbo-certificaat. Je bent inzetbaar in de kinderopvang en de bso, waar je activiteiten kan voorbereiden, aansluitend op de ontwikkeling van het kind, en kun je de kinderen op een kwalitatief goede manier in hun ontwikkeling stimuleren en volgen. Je kunt dan een aansluitend activiteitenprogramma opstellen, dat uitvoerbaar, ontwikkelingsgericht en stimulerend is binnen de organisatie en/of groep.

Samen met het certificaat Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang (C0126), voldoe je  aan de eisen die gesteld worden aan pedagogisch medewerker BSO, m.u.v. de taal eis (3F).

Opzet

De opleiding Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang bestaat uit 5 werkprocessen van de Mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang(crebo 25696). Het betreft de werkprocessen:
– Bereidt de uitvoering van een activiteit voor (B1-K1-W3)
– Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind (B!-K1-W6)
– Stelt een activiteitenprogramma op (P1-K1-W2)
– Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit (P1-K1-W3)
– Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma (P1-K1-W4)

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan 5 kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast gaat de student aan de slag in de praktijk van de kinderopvangorganisatie. Tijdens het praktijktraject werkt de student, onder begeleiding van een werkbegeleider, aan 5 doe-opdrachten. Deze worden ook door de werkbegeleider beoordeelt.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Bereidt de uitvoering van een activiteit voor

 • Activiteiten en de rol van activiteiten
 • Verschillende disciplines, materialen en middelen
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • Ontwikkeling van het kind
 • Baby, peuter en kleuter
 • Schoolkind, puber, adolescent

Stelt een activiteitenprogramma op

 • Thematisch werken en activiteiten
 • Coöperatief leren

Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit

 • Individuele begeleiding
 • Opvallend gedrag
 • Jouw rol als PMK-er

Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma

 • Taalontwikkeling
 • Resultaatgerichte begeleiding

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen van 8 uur en 1 lesdag van 4 uur. De theorielessen worden in 7 maanden (30 weken) doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in april.

Opzet Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang (C0123)

Studiebelasting (1200 uur)

 • 1  kick-off van 1 uur
 • 17 dagdelen van 4 uur
 • 310 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 822 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 7 maanden (30 weken)

Opdrachten en examens

 • 5 kennisopdrachten
 • 5 doe-opdrachten
 • 1 examenopdracht
 • 2 Proeven van bekwaamheid

Het scholingstraject is gericht werkenden in de kinderopvang en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich (verder) willen professionaliseren en ontwikkelen richting, met name, de BSO.

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang (C0123), moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 310 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 11 uur per week werkzaam is bij een organisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang (C0123).

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 5 kennisopdrachten. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 8 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij 5 doe-opdrachten en 1 examenopdracht en 2 proeven van bekwaamheid  moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdrachten. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

De kinderopvang organisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 30 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 1.650 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.