BSO 8 tot 12 jaar (MBO-Certificaat)

Startdatum: 16-06-2024

Overige startdata:

11-10-2024

Prijs: 755.00

De opleiding BSO 8 tot 12 jaar leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Het werken met de oudere kinderen op de BSO vraagt om specifieke kennis en begeleidingsvaardigheden. Oudere kinderen zijn vaak zelfstandig en hebben de behoefte aan veel vrijheid. De BSO-tijd wordt gezien als vrije tijd waarin je als kind mag ontspannen na een drukke dag op school maar dit nog niet alleen kan doen thuis.

Je moet de ontwikkeling van deze kinderen stimuleren, de individuele vrijheid van het kind tot zijn recht laten komen maar ook de verbinding met de groep tot stand laten komen. Dit vraagt van jou een meer coachende aanpak maar ook meer kennis van actuele thema’s die bij deze doelgroep leven.

Met deze opleiding krijg je de tools aangereikt om in dit spanningsveld aan de slag te gaan met groepen kinderen in deze leeftijdscategorie en  hun een aantrekkelijk en uitdagend aanbod te bieden.

De opleiding BSO 8 tot 12 jaar maakt als keuzedeel ook onderdeel uit van de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484) en Onderwijsassistent (CREBO 25485). Een deel van de opleiding leer je in de theorie en een deel in de praktijk.

Opzet

De opleiding BSO 8 tot 12 jaar is het keuzedeel BSO 8-12 jaar (K0611) dat hoort bij de Mbo-opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484) en Onderwijsassistent (CREBO 25485). In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Daarnaast werkt de student aan een doe-opdracht in de praktijk onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Daarnaast werkt de student aan de beroepspraktijkvorming (BPV) waarin hij naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren op dit onderdeel. Tot slot werkt de student aan een examenopdracht waarmee hij kan laten zien dat hij de inhoud van de opleiding beheerst.

Inhoud (studieonderwerpen)

 • Ontwikkelingspsychologie, aansluiten bij interesses,
 • Talenten en de actualiteit van de buitenwereld vanuit een veilig klimaat
 • Motiveren en uitdagen, coaching bij de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden,
 • Omgaan met pestgedrag van kinderen,
 • Toewerken naar wederzijdse afhankelijkheid in plaats van onafhankelijkheid,
 • Afstemming op de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs
 • Gesprekstechnieken

De opleiding heeft 4 lesdagen van 6 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Opzet BSO 8 tot 12 jaar

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen, theorie van 6 uur per dag
 • 128 beroepspraktijkvormingsuren in de praktijk en 88 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken). Vanwege de zomervakantie wordt duur voor de groep die in juni start met 6 weken verlengd.

Opdrachten en examens

 • 1 kennisopdracht
 • 1 doe-opdracht
 • 1 examenopdracht

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding BSO 8 tot 12 jaar moet je

 • beschikken over het GPM4 diploma of het diploma Onderwijsassistent; of
 • de opleiding tot GPM4 of Onderwijsassistent volgen;
 • meer willen weten over de behoeften en wensen van deze doelgroep op de BSO.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 128 praktijkuren kunnen maken op een BSO, hetgeen neerkomt op ongeveer een dag in de week.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘BSO 8 tot 12 jaar ’(K0611).

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off van maximaal 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken. Tijdens de 4 lesdagen werk je aan je kennisopdracht die wordt beoordeeld door je docent.

Vanaf het begin van de opleiding (uiterlijk in de 5e week) kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij je een doe-opdracht en een examenopdracht moet maken. Je moet deze volgen bij een erkend leerbedrijf die BSO verzorgt voor de genoemde doelgroep. Je moet dus beschikken over een werkbegeleider en een beoordelaar. Wij zorgen dat de werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdracht en de examenopdracht krijgen. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdracht krijgt de student het certificaat uitgereikt.

Het leerbedrijf draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De doe-opdracht wordt begeleid en beoordeeld door de praktijkbegeleider van de BSO-organisatie. Daarnaast beoordeelt de BSO-organisatie de examenopdracht. De student moet de beroepspraktijkuren kunnen maken in de opleidingsperiode van half juni 2023 tot eind oktober 2023.

De Opleiding BSO 8 tot 12 jaar is een zelfstandig onderdeel van een MBO-beroepsopleiding die bestaat uit theorie en praktijk. Het leerbedrijf moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding GPM4 of Onderwijsassistent. Deze organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 19 weken kan volgen in een BSO-omgeving. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdracht ligt bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de examenopdracht dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 755 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.