Keuzedeel: Werken met baby’s (Versie 2)

Startdatum: 27-03-2024

Overige startdata:

15-05-2024

04-09-2024

13-11-2024

Prijs: 795.00

Het keuzedeel ‘Werken met baby’s is relevant voor:

 • Onderwijsassistenten;
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerkers die gediplomeerd zijn voor 2021; en
 • Pedagogisch medewerkers kinderopvang.

Vanaf 1 januari 2025 geldt de eis IKK dat (gespecialiseerd) pedagogisch medewerkers, die vóór 2021 zijn gediplomeerd, moeten zijn bijgeschoold voor het werken met baby’s.

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van baby’s. Het ondersteunen en begeleiden van baby’s is een vak apart. Dit keuzedeel biedt werkende (gespecialiseerd) pedagogisch medewerkers de kennisverdieping die zij nodig hebben.

Medewerkers die een MBO-diploma hebben met crebo-nummers 25697 of 25696 hoeven niet te worden bijgeschoold omdat dit onderdeel in deze opleidingen is verwerkt.

De thema’s die in de opleiding aan bod komen, zijn:

 • De mijlpalen op alle ontwikkelingsgebieden in de eerste twee jaar;
 • Het scheppen van een rustig en veilig klimaat;
 • Zorgmomenten;
 • Spelactiviteiten;

Wij richten ons met deze opleiding op de pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de kinderopvang/op school en zich willen bijscholen op werken met baby’s. Voor de Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker geldt dat dit keuzedeel relevant is als je vóór 2021 bent gediplomeerd.

Opzet

De opleiding Werken met baby’s  is een keuzedeel (K1270) die ook gebruikt kan worden als bij- en nascholing. Onderwerpen die in de lessen aan bod komen, zijn:

 • Ontwikkeling van de baby
 • Spel en ontwikkelingsmaterialen
 • Observeren en rapporteren
 • Aanbieden activiteiten
 • Evalueren en bijstellen

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Daarna gaat de student in de praktijk van de organisatie aan de slag. Tijdens het praktijktraject werkt de student aan een doe-opdracht onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Tot slot wordt gewerkt aan een examenopdracht die door een praktijkbeoordelaar wordt beoordeelt en afgetekend.

Daarnaast oefen je veel thuis door middel van zelfstudie.

De opleiding heeft 4 lesdagen van 6 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Opzet Keuzedeel Werken met baby’s  (Versie 2)

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen, theorie van 6 uur per dag
 • 128 beroepspraktijkvorming
 • 88 zelfstudie uren

Opleidingsduur

 • Ongeveer 3 maanden (13 weken)

Opdrachten

 • 1 kennisopdracht
 • 1 doe-opdracht
 • 1 examenopdracht

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding werken met baby’s (Versie 2) moet je:

 • Werkzaam zijn in de kinderopvang; en
 • beschikken over het diploma pedagogisch (mede)werker PW3-diploma;
 • Beschikken over een diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker niv 4 (vóór 2021)
 • Beschikken over een diploma onderwijsassistent

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 88 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat je minimaal 7 uur (het liefst 14 uur) per week werkzaam bent in de kinderopvang om te kunnen voldoen aan de uren die in de praktijk moeten worden gewerkt.

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvang je een STOC-certificaat waaruit blijkt dat je het keuzedeel (K1270) positief hebt afgerond. Op het certificaat worden ook je behaalde resultaten opgenomen.

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off van maximaal 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken. Vervolgens starten de theoretische lessen. Deze lessen worden afgesloten met het maken van een kennisopdracht.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij een doe-opdracht en een examenopdracht moet worden gemaakt. Aan het begin van de opleiding plannen wij een digitale bijeenkomst voor het leerbedrijf om uitleg te geven over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdracht en de examenopdracht. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de proeve krijgt de student het certificaat uitgereikt.

De kinderopvangorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De doe-opdracht wordt begeleid en beoordeeld door de praktijkbegeleider van de organisatie. Daarnaast beoordeelt de organisatie de examenopdracht. De student moet de beroepspraktijkuren kunnen maken in de opleidingsperiode.

Werken met Baby’s is een zelfstandig onderdeel van een MBO-beroepsopleiding die bestaat uit theorie en praktijk. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Onderwijsassistent, GPM4, of PW3. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 13 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdracht ligt bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdracht dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 795 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief digitaal lesmateriaal.