Keuzedeel: Nederlands 3F (Versie 2)

Startdatum: 27-03-2024

Overige startdata:

15-05-2024

04-09-2024

13-11-2024

Prijs: 895.00

Het keuzedeel ‘Nederlands 3F’ is relevant voor:

 • Studenten die willen doorstromen naar een niveau-4 opleiding;
 • pedagogisch medewerkers die in de VVE (willen) werken.

Studenten die willen doorstromen naar een niveau 4-vervolgopleiding en dit keuzedeel met positief gevolg hebben afgerond, krijgen vrijstelling voor de Nederlandse taal als zij starten met een mbo 4-opleiding.

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Daarom moet de mondelinge taalvaardigheid op peil zijn. Vanaf 1 januari 2025 geldt de taaleis IKK. Dit houdt in dat je Nederlands op niveau 3F moet zijn om te kunnen werken op VVE-groepen. Indien je een PW3 diploma hebt en je Nederlands examen is afgenomen op niveau 2F zul je dus moeten bijscholen.

In 2025 is het voor de IKK verplicht om het taalniveau 3F te hebben voor de mondeling taalvaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren. In het keuzedeel is het referentieniveau Nederlandse taal 3F vereist voor de volgende vier onderdelen:

 • Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken, luisteren en spreken);
 • Lezen van zakelijke teksten;
 • Schrijven;
 • Begrippenlijst en taalverzorging.

Wij richten ons met deze opleiding op de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang en willen voldoen aan de taaleis 3F.

Opzet

De opleiding Nederlands 3F (Versie 2) is een keuzedeel (K0071) bij diverse niveau-3-opleidingen, waaronder Pedagogisch Medewerker.

Onderdelen die in de lessen aan bod komen zijn:

 • Lezen en luisteren;
 • Schriftelijke vaardigheden;
 • Mondelinge vaardigheden;
 • Examentraining

Daarnaast oefen je veel thuis doormiddel van zelfstudie.

De opleiding heeft 5 lesdagen van 3 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Opzet Keuzedeel Nederlands 3F (Versie 2)

Studiebelasting (480 uur)

 • 5 lesdagen, theorie van 3 uur per dag
 • 465 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • Ongeveer 6 maanden (26 weken)

Opdrachten

 • Verplichte opdrachten in de het digitale lesmateriaal

Examens

 • Instellingsexamen mondeling;
 • Instellingsexamen schriftelijk ;
 • Centraal examen (lezen en luisteren)

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Nederlands 3F (Versie 2) moet je:

 • Werkzaam zijn in de kinderopvang; en
 • beschikken over het diploma pedagogisch (mede)werker PW3-diploma; en
 • Nederlands op niveau 2F hebben afgerond; en
 • willen/moeten voldoen aan de taaleis 3F.

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvang je een STOC-certificaat waaruit blijkt dat je het keuzedeel (K0071) positief hebt afgerond. Op het certificaat worden ook je behaalde resultaten opgenomen.

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off van maximaal 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken. Tijdens de 5 lesdagen werk je aan diverse onderdelen van de Nederlandse taal.

Je wordt tijdens het traject begeleidt door een docent. Deze docent bewaakt je voortgang en geeft feedback waar nodig.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de het oefenen van de verschillende onderdelen.  Je kunt je werkzaamheden in de kinderopvang goed combineren met diverse taaloefeningen. Bij een voldoende resultaat voor de examens krijgt de student het certificaat uitgereikt.

De Opleiding Nederlands 3F is een zelfstandig onderdeel van een MBO-beroepsopleiding (keuzedeel) die bestaat uit theorie en zelfstudie, eventueel aangevuld met oefenen in de praktijk (mits mogelijk).

Met de lessen en door zelfstudie, bereidt je je voor op de instellingsexamens en het centrale examen. Veel oefenen vergroot de kans op succes.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 895 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief:

– digitaal lesmateriaal;

– 1 x inschrijving voor examens (instellingsexamens en centraal examen).

Voor iedere herkansing van een examen is een bedrag van EUR 97,50 verschuldigd.