Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

Startdatum: 04-11-2024

Prijs: 1,275.00

De opleiding ‘Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit drie werkprocessen van de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen op het gebied van zelfzorg en het uitvoeren van een aantal zorg technische handelingen (het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp). Daarnaast is deze medewerker beter uitgerust om te handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg. Door het volgen van dit mbo-certificaat wordt de kwaliteit van de ondersteuning en voorlichting op het gebied van zelfzorg, de uitvoering van een zorg technische handeling en het professioneel handelen in een onvoorziene of crisissituatie gewaarborgd.

Opzet

De opleiding Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg (C0098) bestaat uit drie werkprocessen van de Mbo-opleiding Begeleider maatschappelijke zorg (crebo 25780). Het betreft de werkprocessen: Ondersteunt de cliënt bij zelfzorg (B1-K1-W2), Voert zorg technische handelingen uit (B1-K1-W5) en Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties (B1-K1-W6).

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan drie kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast is er een ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoets over de theorie.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Ondersteunt de cliënt bij zelfzorg

 • Ondersteunen bij de regie van de cliënt
 • Ondersteuning bij persoonlijke verzorging
 • Ondersteunen bij uitscheiding en mobilisatie
 • Voorlichting en advies over een gezonde leefstijl

Voert zorg technische handelingen uit

 • Observeren en signaleren gezondheid en welbevinden
 • Controleren van vitale functies
 • Medicijnen checken, registreren en distribueren
 • Medicijnen toedienen
 • Eerste hulp verlenen

Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

 • Reageren bij veranderingen en gepaste hulp zoeken
 • Preventieve acties om crisis en escalatie te voorkomen
 • Conflicthantering en (on)veilige situaties herkennen
 • Omgaan met agressie en moeilijk gedrag

 

De opleiding bestaat uit 6 lessen van 7 uur en 1 dagdeel van 3,5 uur. De theorielessen worden in 24 weken doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in maart.

Opzet

 • Studiebelasting (720 uur)
 • 1  kick-off van 1 uur
 • 6 fysieke lessen theorie van 7 uur en 1 dagdeel van 3,5 uur
 • 200 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 475 uur zelfstudie

Opleidingsduur

6 maanden (24 weken)

Opdrachten en examens

 • 3 kennisopdrachten
 • 3 doe-opdrachten
 • 1 ontwikkelgerichte meerkeuzetoets
 • 3 examenopdrachten

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen.
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg, moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 200 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 16 uur per week werkzaam is bij een zorgorganisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg (C0098).

Begeleiding en lessen

 

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 3 kennisopdrachten en 1 meerkeuzetoetsen. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 7 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij drie doe-opdrachten en drie examenopdrachten moeten worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdrachten. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

 

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 24 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 1275 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden

Er is geen content ingevuld