Individuele basiszorg verlenen (MBO-certificaat)

Startdatum: 18-11-2024

Prijs: 975.00

De opleiding Individuele basiszorg verlenen leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Dit certificaat richt zich op zorgondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de zorgvrager. Na het behalen van het MBO certificaat individuele basiszorg verlenen ben je breed inzetbaar, bijvoorbeeld als zorgondersteuner.

Het certificaat biedt een afgerond geheel aan van kennis en vaardigheden die nodig zijn om ingezet te kunnen worden ter ondersteuning bij persoonlijke zorg en ADL in een intramurale setting. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker aan zorgvragers adequaat basiszorg verlenen. Zij kan eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werkt zij in teamverband en assisteert zij collega’s bij de persoonlijke verzorging van zorgvragers.

Opzet

De opleiding bestaat uit 2 werkprocessen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (CREBO 25498): ‘Draagt bij aan een veilige situatie en ‘Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL’. De beroepsbeoefenaar leert op passende wijze bij te dragen aan de veiligheid en ondersteunt en/of verricht (bij) lichte Algemene Dagelijkse Levenshandelingen (ADL) of ondersteunt bij persoonlijke (dagelijkse) basiszorg.

Naast de thema’s van de bovengenoemde werkprocessen hebben we enkele elementen van het werkproces ‘Huishouden en Wonen’ toegevoegd aan het lesprogramma om de zorgondersteuner toe te rusten voor zijn/haar functie. Wij verwachten dat de zorgondersteuner na afronding met aandacht en zorg de cliënt kan ondersteunen bij wonen, zorg en welzijn.

Inhoud (studieonderwerpen)

C1-K 1-W1: Draagt bij aan een veilige situatie:

 • Veilig handelen
 • Protocollen en richtlijnen
 • EHBO

P2-K1-W2: Persoonlijke zorg en ADL

 • Visie op gezondheid
 • Omgaan met levensvragen
 • Zelfredzaamheid
 • Basiskennis Dementie
 • Omgaan met onbegrepen gedrag (bijv. borderline en schizofrenie)
 • Welzijn en welbevinden
 • Cliëntgericht werken
 • Hygiënisch werken: hygiëne en infectiepreventie
 • Inventariseren ondersteuningsvraag cliënt
 • Goed in gesprek
 • Omgaan met regelgeving
 • Observeren en rapporteren
 • Decubitus en transfers
 • Mondzorg
 • Steunkousen (mits van toepassing)
 • Verzorgend wassen: de basis
 • Wassen met affectie
 • Werken met glijzeilen (mits van toepassing)
 • Hulp bieden bij eten en drinken
 • Hulp bieden bij uitscheiding
 • Hulp bij mobiliteit
 • Hulp bieden bij wassen, aan- en uitkleden zorgvrager
 • Aandoening aan het spijsverteringskanaal en voedingsproblemen
 • Aandoeningen aan hart en bloedvaten
 • Aandoeningen aan de luchtwegen
 • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, hersenen en zenuwstelsel

 

De opleiding heeft 6 lesdagen van 7 uur en 1 praktijkdag van 7 uur. Tijdens de praktijkdag worden de skills aangeleerd. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Opzet Individuele basiszorg verlenen:

De opleiding omvat 600 studiebelastingsuren:

– 49 uur begeleide onderwijsuren, zogeheten BOT-uren;

– 250 uur beroepspraktijkuren (bpv-uren) De BPV-uren;

– 301 uur zelfstudie.

Opleidingsduur:

 • 5 maanden (21 weken). Het theoretische deel wordt in 13 weken doorlopen daarna heb je nog 9 weken om het praktijkdeel af te ronden.

Opdrachten en examens:

 • 2 kennisopdrachten Individuele basiszorg verlenen
 • 2 doe-opdrachten Individuele basiszorg verlenen
 • 2 digitale meerkeuze toetsen
 • 1 Proeve van Bekwaamheid

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Ondersteuning Thuis moet je

 • beschikken over een VMBO-diploma of gelijkwaardig>.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 90 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat je minimaal 8 uur (het liefst 12 uur) per week werkzaam bent bij een zorgorganisatie die als leerbedrijf (voor de opleiding Helpende) optreedt.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘Individuele basiszorg verlenen’ (C0039). Dit certificaat verbetert je kansen op de arbeidsmarkt.

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen in zogeheten ‘werkplaatsen’. Deze worden afgesloten met het maken van 2 kennisopdrachten en 2 digitale meerkeuzetoetsen.

De opleiding kent een theorie- en een praktijkdeel. In het theoretische deel worden de studie-onderwerpen behandeld en werkt de student aan twee kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Tijdens de praktijkdag worden de vaardigheden aangeleerd en afgetoetst in het skillslab. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoetsen die thuis op elk moment kunnen worden gemaakt.

Daarna gaat de student in de praktijk aan de slag. Tijdens het praktijktraject werkt de student aan twee doe-opdrachten onder begeleiding en beoordeling van een leercoach en examinator van Sint Jacob. Tevens oefent hij in een steeds meer zelfstandige rol de handelingen. Bij de eindproeve worden ook de handelingen in de praktijk afgetekend door de examinator.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 975 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.