Helpende Zorg en Welzijn Verkort (HZW)

De opleiding Helpende zorg en welzijn is een landelijk erkende MBO opleiding. Het leidt studenten op tot het competentieniveau dat nodig is om als Helpende aan de slag te gaan. Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je zelfstandig de taken van een Helpende uitvoeren. Deze taken zijn onder andere: het ondersteunen van zorgvragers bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld huishouding, persoonlijke zorg en recreatieve bezigheden. En het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden. Bijvoorbeeld  het assisteren bij voorraadbeheer, onderhoud en voeding. De basis voor de Helpende zorg en welzijn opleiding van STOC is het landelijke kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn, sector zorg.

Opzet
In deze opleiding is elk werkproces vertaald in een basis- of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Binnen elke module wordt weer gericht gewerkt aan de manier waarop je die taken vervult, oftewel de beheersing van verschillende competenties. Competenties kun je zien als een bundeling van kennis, vaardigheden en houding om jouw taken als Helpende zorg en welzijn goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kun je tijdens de opleiding kiezen uit twee keuzedelen die aansluiten bij jouw interesses en ambities. Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Met een keuzedeel verdiep of verbreed je jouw vakmanschap.

De opleiding wordt verzorgd door docenten met veel ervaring in het werkveld. Je hebt toegang tot jouw persoonlijke digitale leeromgeving waar je informatie vindt over jouw opleiding en makkelijk contact onderhoudt met de docent en medestudenten.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer zes uur per lesbijeenkomst voor het bestuderen van de theorie en het maken van opdrachten. In de beroepspraktijkvorming ben je tenminste 16 uur per week aan het werk.

Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Elk werkproces is vertaald in een basis- of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Een lesmodule omvat één of meerdere lessen. De HZW opleiding bestaat uit 12 beroepsgerichte modules, twee werkproces overstijgende modules en twee keuzedelen.

Contacturen 
De lesuren worden klassikaal aangeboden in lesdagen van zeven klokuren. De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Aan elke module zijn digitaal lesmateriaal en opdrachten gekoppeld, die je in de praktijk dient uit te voeren. Ter ondersteuning volg je de lesbijeenkomsten waarin relevante theorie en lesopdrachten worden behandeld. Modules sluit je af met een schriftelijk examen en/of moduleopdracht. Daarnaast bevat de opleiding een aantal proeven van bekwaamheid. In een proeve laat je in de beroepspraktijk zien dat je de stof beheerst.

Taal- en rekenvaardigheden 
Er zijn wettelijke eisen aan de taal- en rekenvaardigheden. Deze vakken vallen onder de werkproces overstijgende modules. Je dient het centrale examen Nederlands en rekenen af te leggen.

Doorlooptijd 
De looptijd van de opleiding neemt ongeveer 12 maanden in beslag. Er is doorgaans één lesdag per week van zeven lesuren.

Vrijstellingen
Afhankelijk van je vooropleiding, heb je recht op eventuele vrijstellingen.

Begeleiding en lessen
Tijdens de opleiding word je begeleid door een docent en door de werkbegeleider binnen jouw organisatie.

Persoonlijkheid- en capaciteitentest
We nemen vóór de start van de opleiding een digitale persoonlijkheid- en capaciteitentest af. De test duurt ongeveer 90 minuten. De capaciteitentest geeft inzicht in jouw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl voor tijdens de opleiding. Daarnaast geeft de uitkomst een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding.

Doelgroep
De verkorte opleiding is speciaal ontwikkeld voor studenten die reeds beschikken over werkervaring en een diploma op VMBO niveau en zich willen ontwikkelen tot Helpende zorg en welzijn.

Vooropleiding
Voor instroom is minimaal een diploma op VMBO nodig. 

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvang je het erkende MBO diploma Helpende zorg en welzijn en de speld.

BBL opleiding 
De opleiding kan zowel via open inschrijving als incompany worden gevolgd. Je dient wel rekening te houden met een aantal randvoorwaarden om te kunnen starten met de opleiding. De opleiding wordt standaard via de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL). Dit betekent dat je bij een zorginstelling in de VVT-sector, dat erkend is als leerbedrijf, BPV-uren moet kunnen maken (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding Helpende zorg en welzijn is tenminste 16 BPV-uren per week.

Belangrijk: dit is exclusief onderwijsuren. Tevens moet de organisatie bereid zijn om je te begeleiden gedurende de opleiding. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Derde leerweg
Bij incompany trajecten kunnen wij de opleiding ook volgens de derde leerweg verzorgen. Het is een leerweg waarin de weg naar het diploma vrijer ingevuld mag worden. Er is minder regelgeving dan in een BBL traject. Dat betekent dat er meer vrijheid is ten aanzien van de doorlooptijd van de opleiding en de vormgeving. Wel dient het leerbedrijf door SBB erkend te zijn. STOC heeft, naast de erkenning voor de BBL route, ook de erkenning voor deze derde leerweg.

Locatie
Bij incompany trajecten worden de lessen verzorgd op locatie van de organisatie.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze leslocatie in Houten, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.