Helpende Plus (MBO certificaat)

Startdatum: 02-10-2024

Prijs: 825.00

De opleiding Helpende Plus leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. De Helpende Zorg en Welzijn met een Plus is breder in te zetten in de zorg. De opleiding Helpende plus richt zich op eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden.

Na het volgen van de opleiding kun je als Helpende Plus werken volgens de (Vilans) protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan en uittrekken van steunkousen. De Helpende Plus kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties.

Als Helpende Plus weet je waartoe je zelf bevoegd bent en wanneer je de expertise van andere deskundigen moet inroepen. De opleiding Helpende Plus maakt als keuzedeel ook onderdeel uit van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Een deel van de opleiding leer je in de theorie en een deel in de praktijk.

Opzet

De opleiding Helpende plus is het keuzedeel Helpende plus (K1296) dat hoort bij de Mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn (CREBO 25498). In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Tijdens de praktijkdagen worden de vaardigheden aangeleerd en afgetoetst in het skillslab. Daarna gaat de student in de praktijk van de organisatie aan de slag. Tijdens het praktijktraject werkt de student aan een doe-opdracht onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Tevens oefent hij in een steeds meer zelfstandige rol de handelingen. Tot slot worden met een eindproeve de handelingen ook in de praktijk afgetekend door een praktijkbeoordelaar.

Inhoud (studieonderwerpen)

 • Omgaan met wet- en regelgeving
 • Protocollen en richtlijnen
 • Veilig en ergonomisch werken
 • Hygiëne en hygiënisch werken
 • Omgaan met COPD
 • Omgaan met diabetes
 • Omgaan met dementie
 • Omgaan met (onbegrepen) gedrag
 • Palliatieve en terminale zorg verlenen
 • Anatomie:
  • Circulatiestelsel
  • Ademhalingsstelsel
  • Urinewegstelsel
  • Huid en zenuwstelsel
  • Spijsvertering en hormoonstelsel
  • Bewegingsstelsel
 • Controleren vitale functies
 • Bloeddruk meten
 • Meten van lichaamstemperatuur
 • Bewustzijn observeren
 • Medicijnen checken en toedienen
 • Medicijnen per os en via inhalator (niet met vernevelaar) toedienen
 • Medicijnen controleren en registreren
 • Medicatie toedienen uit uitgiftesysteem/baxtersysteem
 • Transdermale pleisters aanbrengen (geen opioïden)
 • Steunkousen, compressiekousen en therapeutische elastische kousen aan- en uittrekken
 • Verzorgen van rode wonden
 • Condoomkatheter verwisselen
 • Katheterzakje legen en verwisselen
 • Externe katheter verwisselen
 • Urineopvangzak doorkoppelen
 • Hygiënisch verzorgen van de huid rondom een urethrale verblijfskatheter of suprapubische katheter
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Omgaan met crisissituaties

De opleiding heeft 3 lesdagen theorie van 8 uur en twee praktijkdagen van 8 uur. Tijdens de praktijkdagen worden de skills aangeleerd. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten. De mogelijkheid bestaat om de eerste drie lesdagen digitaal te volgen.

Opzet Helpende Plus

Studiebelasting (240 uur)

 • 3 lesdagen, theorie van 8 uur per dag
 • 2 praktijkdagen in skillslab van 8 uur per dag
 • 112 beroepspraktijkvormingsuren in de praktijk en 88 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken). Het theoretische deel wordt in 5 weken doorlopen daarna heb je nog 8 weken om het praktijkdeel af te ronden.

Opdrachten en examens

 • 1 kennisopdracht Helpende Plus
 • 1 doe-opdracht Helpende Plus
 • 1 proeve

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Helpende Plus moet je

 • beschikken over het Helpende diploma; en
 • werkzaam zijn in de functie van Helpende.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 112 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat je minimaal 9 uur (het liefst 14 uur) per week werkzaam bent als Helpende om te kunnen voldoen aan de uren die in de praktijk moeten worden gewerkt.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘Helpende Plus’(K1296). Dit diploma verbetert je kansen op de arbeidsmarkt.

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off van maximaal 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken. Vervolgens starten de theoretische lessen. Deze lessen worden afgesloten met het maken van een kennisopdracht.

In de opleiding zijn 2 praktijkdagen in een skillslab ingeroosterd waarin wordt geoefend met de vaardigheden. De vaardigheden worden ook afgetoetst in het skillslab.

Vanaf het begin van de opleiding (uiterlijk in de 5e week) kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij een doe-opdracht en een proeve moet worden gemaakt. Tussen het theoretische deel en het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst voor het leerbedrijf om de studenten een warme overdracht naar de werkbegeleiders te geven. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdracht en de proeve. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de proeve krijgt de student het certificaat uitgereikt.

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De doe-opdracht wordt begeleid en beoordeeld door de praktijkbegeleider van de zorgorganisatie. Daarnaast beoordeelt de zorgorganisatie de proeve. De student moet de beroepspraktijkuren kunnen maken in de opleidingsperiode.

De Helpende Plus is een zelfstandig onderdeel van een MBO-beroepsopleiding die bestaat uit theorie en praktijk. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Helpende Zorg en welzijn. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 13 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdracht ligt bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende proeve dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten. De eerste drie lesdagen kunnen ook via ZOOM digitaal gevolgd worden.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 825 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.