Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS)

De complexiteit in de zorg neemt toe en het aantal zorgvragers met toenemende complexe somatische problemen stijgt. Dit vraagt van professionals een proactieve benadering waarin de zorgvrager centraal staat met aandacht voor behoud of herstel van functioneren, zelfredzaamheid en ervaren van kwaliteit van het leven.

Opzet
Proactieve zorg is het inschatten van de risico’s op verslechtering in functioneren en het bieden van interventies die deze risico’s verkleinen. Kernwoorden in dit proces zijn: anticipeer, delegeer en evalueer. In de GVS opleiding wordt vanuit deze proactieve methodische benadering een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de somatische zorg en Multipathologie. Dit wordt gecombineerd met aandacht voor eigen regie, wonen en welzijn. Vanuit een meervoudig perspectief wordt de focus op midden en hoog-complexe zorgsituaties gelegd.

De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten met veel ervaring in het werkveld. Jouw organisatie begeleidt jou vanuit de praktijk. Zij bieden inhoudelijke begeleiding bij het maken en beoordelen van jouw praktijkopdrachten. Daarnaast is het programma verrijkt met een trainingsacteur. Op twee verschillende momenten wordt deze acteur ingezet om jouw vaardigheden te kunnen oefenen in simulatie praktijksituaties.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer drie uur per lesbijeenkomst. Dit staat voor het bestuderen van theorie en het maken van opdrachten.

 

STOC heeft de GVS opleiding competentiegericht ontwikkeld in vier modules:

Module 1: Methodisch handelen o.a. SFMPC model; proactief werken;
Module 2: Ziektebeelden, Multipathologie Gedragsbeelden, Psychosomatiek;
Module 3:Formele en informele zorg; het werken vanuit de zorgtriade systeem;contextueel denken en handelen; professionele samenwerkingsrelaties aangaan vanuit multidisciplinaire benadering;
Module 4: Welzijn, zorg, eigen regie.

Doorlooptijd
De GVS opleiding bestaat uit 13 lesdagen van ieder zeven uur en vijf zelfstudie dagen. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt gemiddeld negen  maanden.

Doelgroep
De GVS opleiding is ter specialisatie of bijscholing voor werkenden als Verzorgende niveau 3.

Vooropleiding
De opleiding wordt op MBO niveau verzorgd. Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je een certificaat voor Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek.

Begeleiding en lessen
• Zowel de docenten als de begeleiders in de beroepspraktijk hebben een rol bij de begeleiding van de student bij het maken van de proeven van bekwaamheid;
• De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet;
• De begeleiders in de beroepspraktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven van bekwaamheid en de beoordeling van deze proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie
Bij een incompany traject worden de lessen op locatie van de organisatie verzorgd.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze leslocatie in Houten, afhankelijk van beschikbaarheid.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.