Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Startdatum: 09-02-2024

Overige startdata:

10-09-2024

Prijs: 1,950.00

Het aantal zorgvragers met psychogeriatrische problemen stijgt explosief. De afgelopen jaren zijn er verschillende benaderingswijzen ontwikkeld om beter met deze psychogeriatrische problematiek om te gaan. De ene keer helpen we de zorgvrager door zich te laten oriënteren op de realiteit, de andere keer gaan we juist mee in zijn belevingswereld of zoeken we naar afleiding. Desondanks weten veel zorgmedewerkers zich vaak geen raad met het gedrag van de hen toegewezen zorgvragers. Een belangrijke ondersteunende functie hierin vervult de Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP).

De GVP is het eerste aanspreekpunt bij vragen over benaderingswijze en problemen met betrekking tot de zorg en begeleiding van de cliënt met een psychogeriatrisch ziektebeeld. De GVP is specialist in de zorg van de psychogeriatrische zorgvrager. Een GVP moet op de hoogte moet zijn van ontwikkelingen in dementiezorg en gedegen kennis moet hebben van psychogeriatrische ziektebeelden en benaderingswijzen en dit ook moet kunnen uitdragen.

In de opleiding bieden wij verdieping in: ziektebeelden, het verloop, de benaderingswijzen, de toepassing en de laatste ontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel is de verdieping en uitwerking van een clientkarakteristiek voor meerdere cliënten en deze vertalen naar passende zorg en begeleiding. Er wordt volop ingezet op het ontwikkelen van de deelnemer in de rol van specialist, adviseur en coördinator. Verder moet de GVP goed op de hoogte zijn van actuele wet- en regelgeving, kunnen samenwerken in een multidisciplinair team en duurzaam kunnen bijdragen aan deskundigheidsbevordering ten aanzien van dementiezorg binnen zijn of haar team.

De opleiding tot GVP is bedoeld voor medewerkers met een vooropleiding op tenminste mbo-niveau 3 (Verzorgende-IG of gelijkwaardig) en tenminste 1 jaar ervaring in de zorg als verzorgende.

Opzet

Wij kiezen voor praktijkgericht opleiden en trainen met als basis ‘ontwikkelen vanuit talent’. Opleiden vanuit deze visie sterkt deelnemers in hun kunnen en biedt hen zelfvertrouwen en motivatie om zichzelf te ontwikkelen. Wij vinden het van belang dat de opleiding een geïntegreerde opzet heeft. Wij werken met modules en integreren onderwerpen zoveel mogelijk in de lesstof.

De opleidingsdagen zijn zeer gevarieerd van opzet, worden als dynamisch ervaren en dagen uit tot creatief en oplossingsgericht denken. Deelnemers zullen tijdens de opleiding veelvuldig aangesproken worden op de te ontwikkelen GVP competenties. Trainers maken hierbij veelal gebruik van ervaringsgerichte oefeningen en leggen verbinding tussen de opdrachten en de praktijk van uw organisatie. Reflectie loopt als rode draad door de opleiding waardoor bewustwording, inzicht en het ontwikkelen van een helikopterblik wordt gestimuleerd. Deelnemers worden vanaf de start van de opleiding aangesproken op initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.

 

De GVP-opleiding van STOC is gebaseerd op de nieuwe structuur voor branche opleidingen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

Totaal telt de opleiding 120 (verplichte) BOT-uren welke verdeeld worden over 15 lesdagen à 8 uur. De looptijd is tussen de 10 en 12 maanden. Studenten worden bij ons ingeschreven maar moeten zich ook inschrijven bij CZO. Zij zijn in de nieuwe structuur de enige instantie die het GVP-diploma uitgeeft als wij aangeven dat de opleiding positief is afgerond. In de GVP-opleiding zijn de CanMEDS rollen geïntegreerd.

Opzet GVP-opleiding nieuwe structuur

De opleiding bestaat uit:

 • Een online informatiebijeenkomst van 1,5 uur;
 • Vier modules die totaal 15 lesdagen van 8 uur omslaan;
 • In module 2 een theorietoets;
 • Per module lesopdrachten, een kennis-, een doe-opdracht en één of twee proeven van bekwaamheid;
 • Een afrondend gesprek.

De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module bestaat uit ontwikkelingsgerichte opdrachten die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Ter ondersteuning zijn er de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen van de modules worden behandeld. Een module bestaat daardoor uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. De theorielessen zijn hybride vormgegeven, 10 dagen fysiek en 5 lesdagen digitaal.

Naast de opdrachten werkt je ook aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding waarin je, naast praktische vaardigheden, ook leert om in het leerbedrijf te functioneren in de functie.

Tot slot werk je aan de 5 proeven van bekwaamheid. In deze proeven van bekwaamheid laat je zien dat je de inhoud van de opleiding beheerst. De opleiding wordt afgerond met een afrondingsgesprek. Het afrondingsgesprek wordt gevoerd met één van de docenten tijdens de laatste lesdag. In het afrondingsgesprek wordt teruggekeken op geformuleerde leerdoelen en de ontwikkeling die is doorgemaakt.

In het schema is de opbouw van de opleiding weergegeven.

Module 1

Beroepshouding en communicatie GVP

 

Module 2

Vakdeskundigheid GVP

 

 

 

Module 3

Het psycho-geriatrisch zorgproces

 

 

Module 4

Professioneel handelen en kwaliteit van zorg als GVP

 

 

3 lesdagen

150 uur BPV

 

4 lesdagen

200 uur BPV

 

5 lesdagen

300 uur BPV

 

3 lesdagen

150 uur BPV

Kennisopdracht 1

Doe-opdracht 1

Kennisopdracht 2

Doe-opdracht 2

Kennisopdracht 3

Doe-opdracht 3

Kennisopdracht 4

Doe-opdracht 4

Proeve van bekwaamheid 1 Organiseren van zorg voor de cliënt met psychogeriatrische ziektebeelden

 

 

 

 

 

 

Proeve van bekwaamheid 2 Methodisch omgaan met onbegrepen gedrag

& Theorietoets

 

 

 

 

 

 

Proeve van bekwaamheid 3

Het persoonsgerichte zorgleefplan voor de cliënt met psychogeriatrische ziektebeelden

Proeve van bekwaamheid 4

Het MDO voeren voor de cliënt met psychogeriatrische ziektebeelden

 

Proeve van bekwaamheid 5 Verbeterplan/ Zorgvernieuwing psychogeriatrische zorg

& Afrondingsgesprek

 

 

 

 

 

Om toegelaten te kunnen worden tot de branche erkende opleiding tot gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg gelden de volgende instroomeisen:

 • Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG); en
 • De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Toelating met een vergelijkbaar (zorg)diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk in overleg met de onderwijsinstelling en met ontheffing van de werkgever. De onderwijsinstelling geeft dan ontheffing van de vooropleidingseis af. Dit kan alleen als er sprake is van een vergelijkbaar niveau. Deze ontheffing dient de student mee te sturen bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie.

Daarnaast dient de student een aanstelling van minimaal 16 uur per week te hebben om te kunnen voldoen aan de uren die als GVP in praktijk moet worden gewerkt voor de opleiding.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het door de branche (VVT) erkende diploma GVP. Dit diploma wordt erkend en herkend binnen de branche waarin je werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als je besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal het diploma jouw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Begeleiding en lessen
De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet. De begeleiders in de praktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de doe-opdrachten in de praktijk, de proeven en de beoordeling hiervan. Daarnaast wordt er in het traject een trainingsacteur ingezet die de deelnemers helpt bij het oefenen van praktijksituaties. voorbereidingstijd voor huiswerk het maken van opdrachten en proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie
De lessen in het open aanbod worden verzorgd op onze leslocatie in Houten.

Investering open aanbod
De investering bedraagt € 1.950 per persoon, BTW-vrij. Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water). Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.

Indien een proeve moet worden herkanst, bedragen de herkansingskosten  € 65 per herkansing.

Tijdsinvestering

Voor de opleiding moet je rekening houden met de volgende tijdsinvestering:

 • informatiebijeenkomst van 1,5 uur;
 • 15 lesdagen van 8 uur per lesdag;
 • voorbereiden bijeenkomsten ongeveer 3 uur per lesdag;
 • voorbereiden theorietoets ongeveer 4-6 uur;
 • maken kennis- en doe-opdrachten ongeveer 3 uur per opdracht;
 • maken van proeven van bekwaamheid, 4-6 uur per proeve van bekwaamheid.

Totaal dient naast 15 lesdagen en informatiebijeenkomst rekening gehouden te worden met ongeveer 120 uur zelfstudie.

Investering in company
Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.