Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Startdatum: 04-12-2020

De GVP is het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot psychogeriatrie, benaderingswijze en problemen. De GVP  begeleidt en geeft informatie aan collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers (rechtstreeks of via collega’s). De GVP is een specialist in de zorg voor de psychogeriatrische zorgvrager.

Opzet
Het aantal zorgvragers met psychogeriatrische problemen stijgt naar verwachting explosief. De afgelopen jaren zijn er verschillende benaderingswijzen ontwikkeld om beter met deze psychogeriatrische problematiek om te gaan. De ene keer helpen we  zorgvrager door zich te laten oriënteren op de realiteit, de andere keer gaan we juist mee in zijn belevingswereld of zoeken we naar afleiding. Desondanks weten veel zorgmedewerkers zich vaak geen raad met het gedrag van de hen toegewezen zorgvragerzorgvragers. Een belangrijke ondersteunende functie hierin vervult de GVP .  De GVP is specialist in de directe zorg voor mensen met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten met veel ervaring in het werkveld. Jouw organisatie begeleidt jou vanuit de praktijk. Zij bieden inhoudelijke begeleiding bij het maken en beoordelen van jouw praktijkopdrachten. Daarnaast is het programma verrijkt met een trainingsacteur. Op twee verschillende momenten wordt deze acteur ingezet om jouw vaardigheden te kunnen oefenen in simulatie praktijksituaties.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer drie à vier uur per lesbijeenkomst. Dit staat voor het bestuderen van theorie en het maken van opdrachten.

 

 

 

In de GVP opleiding staan drie kerntaken horende bij het profiel centraal:

Kerntaak 1: Het behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische zorgvrager.
Kerntaak 2: Het begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers.
Kerntaak 3: Het ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische zorgvragerzorgvragers.

In het profiel van de GVP zijn 11 beroepscompetenties benoemd die je  beheerst na het succesvol afronden van de opleiding. Deze 11 beroepscompetenties zijn:

Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische zorgvragers
• Communicatie met psychogeriatrische zorgvragers
• Informatie verzamelen
• Organisatie van de zorg
• Werkoverleg, multidisciplinair overleg
• Problemen signaleren en oplossen
• Zorgvernieuwing en beleid
• Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit)
• Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie
• Professionalisering en begeleiding van collega’s en vrijwilligers
• Omgaan met en ondersteunen van mantelzorgers

Modulaire opzet 
De GVP opleiding is geheel competentiegericht opgezet en modulair opgebouwd. De opleiding bestaat uit vier modules die verdeeld over 13 lesdagen van zeven uur worden verzorgd.
Daarnaast maken vijf zelfstudiedagen onderdeel uit van de opleiding.
Naast de theoretische component van de opleiding is er een praktijkcomponent. Deze bestaat uit het maken van de opdrachten in het portfolio, de zogenaamde proeven van bekwaamheid. In dit portfolio zit ook het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) met een aantal opdrachten die als een rode draad door de opleiding wordt ingevuld en bijgesteld. Denk hierbij aan de competentiemeter en het formuleren van leerdoelen.

Je wordt gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een zelfstandige leer- en werkhouding. De praktijk van alle dag en jouw persoonlijke beroepsontwikkeling staan centraal. De lesstof kan dan ook direct worden toegepast in de praktijk. Er wordt in de lessen aandacht besteed aan actualiteiten die van belang zijn voor de rol van de GVP. De opleiding wordt tijdens de laatste bijeenkomst afgerond met een presentatie.


Doorlooptijd
De GVP opleiding bestaat uit 13 lesdagen van ieder zeven uur en vijf zelfstudiedagen. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt gemiddeld 12 maanden.

Doelgroep
Je bent werkzaam als Verzorgende en je wilt je verder  specialiseren in psychogeriatrie en je daarmee zowel binnen jouw huidige organisatie als voor de toekomst verder ontwikkelen en bekwamen. Jouw organisatie is een erkend leerbedrijf, zodat je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren in de functie van GVP,

Vooropleiding
Om de GVP opleiding te kunnen volgen dien je gekwalificeerd en werkzaam te zijn als Verzorgende op niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau.

Ter afronding van de opleiding presenteer je jouw ontwikkeling als GVP aan de hand van de drie kerntaken en presenteer je jouw plan voor het komend jaar als GVP. Ook wordt er van de begeleider een aandeel in de presentatie gevraagd, namelijk hoe de rol van de begeleider er het komend jaar uit gaat zien in de ontwikkeling van de functie GVP.

Wanneer je  de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je  het door de branche (VVT) erkende diploma GVP en de speld voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.
Het diploma wordt erkend en herkend binnen de branche waarin je werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als je  besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal het  diploma jouw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Begeleiding en lessen
• Zowel de docenten als de begeleiders in de beroepspraktijk hebben een rol bij de begeleiding van de student bij het maken van de proeven van bekwaamheid;
• De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet;
• De begeleiders in de beroepspraktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven van bekwaamheid en de beoordeling van deze proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie

De open inschrijving GVP opleiding wordt op onze leslocatie in Houten verzorgd.

Investering open aanbod
De investering bedraagt per persoon € 1.950 (BTW-vrij). Dit is inclusief koffie/thee/water.
Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.