Geriatrisch Revalidatie Verzorgende (GRZ)

Startdatum: 21-03-2024

Prijs: 1,900.00

Leren werken vanuit het uitgangspunt “alles is revalidatie” is één van de belangrijkste onderdelen van het werken in een therapeutisch klimaat. Tegelijkertijd is dit ook één van de moeilijkste onderdelen, omdat dit vraagt om een cultuuromslag in de benadering van de cliënt bij alle medewerkers. In de opleiding ‘Geriatrische Revalidatie’ leert de deelnemer cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat en zich de meest actuele inzichten van de Geriatrische Revalidatiezorg eigen te maken. Het werken en multidisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat en de (beroeps)houding bij geriatrische revalidatie staan in deze opleiding centraal.

De opleiding tot GRZ is bedoeld voor medewerkers met een vooropleiding op tenminste mbo-niveau 3 (Verzorgende-IG of gelijkwaardig) en tenminste 1 jaar ervaring in de zorg als verzorgende bij voorkeur in een geriatrische revalidatie context.

Opzet

Wij kiezen voor praktijkgericht opleiden en trainen met als basis ‘ontwikkelen vanuit talent’. Opleiden vanuit deze visie sterkt deelnemers in hun kunnen en biedt hen zelfvertrouwen en motivatie om zichzelf te ontwikkelen. Wij vinden het van belang dat de opleiding een geïntegreerde opzet heeft. Wij werken met modules en integreren onderwerpen zoveel mogelijk in de lesstof.

De opleidingsdagen zijn zeer gevarieerd van opzet, worden als dynamisch ervaren en dagen uit tot creatief en oplossingsgericht denken. Deelnemers zullen tijdens de opleiding veelvuldig aangesproken worden op de te ontwikkelen GRZ competenties. Trainers maken hierbij veelal gebruik van ervaringsgerichte oefeningen en leggen verbinding tussen de opdrachten en de praktijk van uw organisatie. Reflectie loopt als rode draad door de opleiding waardoor bewustwording, inzicht en het ontwikkelen van een helikopterblik wordt gestimuleerd. Deelnemers worden vanaf de start van de opleiding aangesproken op initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.

De GRZ-opleiding van STOC is gebaseerd op de nieuwe structuur voor branche opleidingen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

Totaal telt de opleiding 100 (verplichte) BOT-uren welke verdeeld worden over 15 lesdagen á 8 uur. De looptijd is ongeveer 12 maanden. Studenten worden bij ons ingeschreven maar moeten zich ook inschrijven bij CZO. Zij zijn in de nieuwe structuur de enige instantie die het GRZdiploma uitgeeft als wij aangeven dat de opleiding positief is afgerond. In de GRZ-opleiding zijn de CanMEDS rollen geïntegreerd.

De GRZ heeft de taak revalidanten te begeleiden in hun revalidatieproces. Dat vergt deskundigheid en kennis op het gebied van de doelgroep, ziektebeelden, het revalidatieproces, behandelmethoden en wet- en regelgeving. De door CZO erkende GRZ opleiding van STOC sluit geheel aan op de actualiteit en thema’s van de geriatrische revalidatiezorg. De opleiding is uitdagend en praktisch van opzet. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van de kennis en competenties van de GRZ.

Opzet GRZ-opleiding nieuwe structuur

De opleiding bestaat uit:
• Een online informatiebijeenkomst van 1,5 uur;
• Vier modules die totaal 15 lesdagen van 8 uur omslaan;
• In module 2 een theorietoets;
• Per module lesopdrachten, een kennis-, een doe-opdracht en één of twee proeven van bekwaamheid;
• Een afrondend gesprek.

In het onderstaande schema is de opbouw van de opleiding weergegeven.

Module 1

Beroepshouding en communicatie GRZ                               

Module 2

Vakdeskundigheid GRZ                                                                        

Module 3

Het GRZ-proces 

Module 4

Professioneel handelen en kwaliteit van zorg als GRZ

 

3 lesdagen

 

4 lesdagen (1 dagdeel met trainingsacteur)

 

5 lesdagen

 

3 lesdagen

Kennisopdracht 1

Doe-opdracht 1

Kennisopdracht 2

Doe-opdracht 2

Kennisopdracht 3

Doe-opdracht 3

Kennisopdracht 4

Doe-opdracht 4

Proeve van bekwaamheid 1

Multidisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat

 

 

 

 

Proeve van bekwaamheid 2

Motiverende gespreksvoering

& Theorietoets

 

 

 

 

Proeve van bekwaamheid 3

Het persoonsgerichte zorg revalidatieplan

& Proeve van bekwaamheid 4

Het MDO voeren voor de geriatrische revalidatie cliënt

 

Proeve van bekwaamheid 5

Verbeterplan/ Zorgvernieuwing geriatrische revalidatie zorg

& Afrondingsgesprek

 

 

 

De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module bestaat uit ontwikkelingsgerichte opdrachten die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Ter ondersteuning zijn er de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen van de modules worden behandeld. Een module bestaat daardoor uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. De theorielessen zijn hybride vormgegeven, 10 dagen fysiek en 5 lesdagen digitaal.

Naast de opdrachten werkt je ook aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding waarin je, naast praktische vaardigheden, ook leert om in het leerbedrijf te functioneren in de functie.

Tot slot werk je aan de 5 proeven van bekwaamheid. In deze proeven van bekwaamheid laat je zien dat je de inhoud van de opleiding beheerst. De opleiding wordt afgerond met een afrondingsgesprek. Het afrondingsgesprek wordt gevoerd met één van de docenten tijdens de laatste lesdag. In het afrondingsgesprek wordt teruggekeken op geformuleerde leerdoelen en de ontwikkeling die is doorgemaakt.

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding gelden de volgende instroomeisen:

  • Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG); en
  • De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Toelating met een vergelijkbaar (zorg)diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk in overleg met de onderwijsinstelling en met ontheffing van de werkgever. De onderwijsinstelling geeft dan ontheffing van de vooropleidingseis af. Dit kan alleen als er sprake is van een vergelijkbaar niveau. Deze ontheffing dient de student mee te sturen bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie.

Daarnaast dient de student een aanstelling van minimaal 16 uur per week te hebben om te kunnen voldoen aan de uren die in de GRZ-praktijk moet worden gewerkt voor de opleiding.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het door de branche (VVT) erkende diploma GRZ. Dit diploma wordt erkend en herkend binnen de branche waarin je werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als je besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal het diploma jouw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Begeleiding en lessen
De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet. De begeleiders in de praktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de doe-opdrachten in de praktijk, de proeven en de beoordeling hiervan. Daarnaast wordt er in het traject een trainingsacteur ingezet die de deelnemers helpt bij het oefenen van praktijksituaties. voorbereidingstijd voor huiswerk het maken van opdrachten en proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie
De lessen in het open aanbod worden verzorgd op onze leslocatie in Houten.

Investering open aanbod
De investering bedraagt € 1.900 per persoon, BTW-vrij. Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water). Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.

Indien een proeve moet worden herkanst (waar een docent meebeoordeeld), bedragen de herkansingskosten  € 65 per herkansing.

Tijdsinvestering

Voor de opleiding moet je rekening houden met de volgende tijdsinvestering:

  • informatiebijeenkomst van 1,5 uur;
  • 15 lesdagen van 8 uur per lesdag;
  • voorbereiden bijeenkomsten ongeveer 3 uur per lesdag;
  • voorbereiden theorietoets ongeveer 4-6 uur;
  • maken kennis- en doe-opdrachten ongeveer 3 uur per opdracht;
  • maken van proeven van bekwaamheid, 4-6 uur per proeve van bekwaamheid.

Totaal dient naast 15 lesdagen en informatiebijeenkomst rekening gehouden te worden met ongeveer 100 uur zelfstudie.

Investering in company
Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.