Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Startdatum: 12-10-2020

De functie EVV is één van de doorgroeifuncties voor een Verzorgende in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. De EVV is het eerste aanspreekpunt voor de zorgvrager en diens naasten met betrekking tot de zorgverlening en is mede verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening.

Basis voor de EVV opleiding van STOC is het door de sector VVT  ontwikkelde beroepscompetentieprofiel van de EVV. De beroepscompetenties worden aangeleerd in de actuele setting en omstandigheden binnen de organisatie waar de EVV werkzaam is.  Zo kan de EVV direct op haar werkplek de geleerde kennis en vaardigheid toepassen.

Opzet
De EVV opleiding van STOC is specifiek op de beroepscompetenties gericht. Niet alleen het zorgdragen voor het welzijn van de zorgvrager maar ook het coördineren van de multidisciplinaire zorg is een uitgangspunt voor de EVV opleiding. De EVV moet de samenhang leren zien en weten te hanteren tussen de indicatiestelling, zorgzwaartebekostiging, zorgleefplan en de normen voor verantwoorde zorg. Dit vraagt om communicatieve vaardigheden, creativiteit en het vermogen om te onderhandelen.

De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten met veel ervaring in het werkveld. Jouw organisatie begeleidt jou vanuit de praktijk. Zij bieden inhoudelijke begeleiding bij het maken en beoordelen van jouw praktijkopdrachten. Daarnaast is het programma verrijkt met een trainingsacteur. Op twee verschillende momenten wordt deze acteur ingezet om jouw vaardigheden te kunnen oefenen in simulatie praktijksituaties.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer zeven à acht uur per lesbijeenkomst. Dit staat voor het bestuderen van theorie en het maken van opdrachten.

De EVV opleiding bestaat uit twee kerntaken en 14 beroepscompetenties om deze kerntaken uit te voeren:

Kerntaak 1: De EVV is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de zorgvrager bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven. De zorgvrager staat hierbij centraal!
Kerntaak 2: De EVV coördineert de (multidisciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met de zorgvrager (is aanspreekpunt voor zorgvrager/zorgvragersysteem, collega’s en andere disciplines).

Competenties
Bij de opzet van de opleiding is uitgegaan van de 14 beroepscompetenties van de EVV:
1. Zorgvragergerichte zorgvisie
2. Inzicht in randvoorwaarden
3. Informatie verzamelen
4. Zorgleefplan
5. Zorg coördineren
6. Multidisciplinair overleg (MDO)
7. Communicatie en onderhandelen
8. Bewaken uitvoering zorgleefplan
9. Bewaken van de kwaliteit van leven van zorgvrageren in een leefgroep
10. Signaleren problemen en problemen oplossen
11. Rapportage en evaluatie van het zorgproces
12. Zorgvernieuwing en beleid
13. Loopbaanontwikkeling
14. Professionalisering

Modulaire opzet
De EVV opleiding is modulair van opzet. De vier modules zijn gebaseerd op de 14 beroepscompetenties die de branche heeft geformuleerd. De modules hebben een logische opbouw, waarbij de praktijk continue als uitgangspunt wordt genomen. Dit is vooral van belang om aan te Door  jezelf te stimuleren tot zelfreflectie en bewustwording komt er een blijvend leerproces op gang.

Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP)
Een essentiële voorwaarde voor het succesvol doorlopen van de EVV opleiding is dat  je student inzicht krijgt in jouw eigen competenties en dat de je telkens een verbinding met  jouw eigen werksetting en organisatie maakt. Welke competenties moeten ontwikkeld worden, tot welke individuele leerbehoeften leidt dit en wat betekent dit voor met name de praktijkopdrachten? Om een zo hoog mogelijk leerrendement te realiseren is het POP geïntegreerd in de EVV opleiding. Het POP is onderdeel van het portfolio.

Doorlooptijd
De EVV opleiding bestaat uit 12 lesdagen van ieder zeven uur. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt gemiddeld zeven tot negen maanden.

Doelgroep
Je werkt als Verzorgende van een aantal zorgvragers. Jouw organisatie is een erkend leerbedrijf, zodat je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren in de functie van EVV.

Vooropleiding
De EVV is een doorgroeifunctie voor Verzorgenden. Je  dient gekwalificeerd en werkzaam te zijn als Verzorgende op niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau.

Indien je  in het bezit bent van een niveau 3 branche gerelateerd diploma voor SPW, SPH, PW, MDGO, MMZ, e.d., kun je  de opleiding EVV wel volgen alleen ontvang je bij voltooiing van de opleiding een certificaat in plaats van een diploma.

De EVV opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek. Het gevulde portfolio dient als basis voor het eindgesprek. Dit gesprek vindt plaats met de beoordelaar vanuit jouw organisatie en een assessor van STOC.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het door de branche (VVT) erkende diploma EVV en de speld. Dit diploma wordt erkend en herkend binnen de branche waarin je werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als je besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal het diploma jouw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Begeleiding en lessen
• Zowel de docenten als de begeleiders in de beroepspraktijk hebben een rol bij de begeleiding van de student bij het maken van de proeven van bekwaamheid;
• De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet;
• De begeleiders in de beroepspraktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven van bekwaamheid en de beoordeling van deze proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie
De lessen in het open aanbod worden verzorgd op onze leslocatie in Houten.

Investering open aanbod
De investering bedraagt € 1.850 per persoon, BTW-vrij. Dit is inclusief koffie/thee/water.
Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte  op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.

Accreditatie

De opleiding tot EVV is geaccrediteerd bij het V&VN. Voor het toekennen van punten brengen wij € 20,- administratiekosten in rekening.