Didactische ondersteuning basisonderwijs (MBO-certificaat)

Startdatum: 23-06-2023

Overige startdata:

18-10-2023

Prijs: 755.00

De opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs leidt op tot een landelijk erkend MBO-certificaat. De opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die zich willen verbreden. Pedagogisch medewerkers missen de didactische vaardigheden om docenten in het onderwijs goed te kunnen ondersteunen. Na deze opleiding kunnen zij ook als ondersteuning in het basisonderwijs worden ingezet.

 Het werkveld vraagt om beginnend beroepsbeoefenaren die breder inzetbaar zijn en ook activiteiten in de klas kunnen uitvoeren. Pedagogisch medewerkers zijn onvoldoende inzetbaar vanwege het ontbreken van specifieke kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van activiteiten in de klas. In de opleiding leer je de lesactiviteiten voor te bereiden en individuele leerlingen of kleine groepjes te begeleiden bij hun leeractiviteiten op aanwijzen van de leraar.

De opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs maakt als keuzedeel ook onderdeel uit van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484). Een deel van de opleiding leer je in de theorie en een deel in de praktijk.

Opzet

De opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs is het keuzedeel (K1155) dat hoort bij de Mbo-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484). In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Daarnaast werkt de student aan een doe-opdracht in de praktijk onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Daarnaast werkt de student aan de beroepspraktijkvorming (BPV) waarin hij naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren op dit onderdeel. Tot slot werkt de student aan een examenopdracht waarmee hij kan laten zien dat hij de inhoud van de opleiding beheerst.

Inhoud (studieonderwerpen)

 • Kennis en vaardigheden om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden;
 • Leerstijlen, leeractiviteiten, leergebieden en het stimuleren van ontwikkeling van kinderen;
 • Lesactiviteiten in het basisonderwijs voorbereiden en uitvoeren;
 • Begeleiden van individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten volgens de aanwijzingen van de leraar.

De opleiding heeft 4 lesdagen van 6 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Didactische ondersteuning basisonderwijs

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen, theorie van 6 uur per dag
 • 128 beroepspraktijkvormingsuren in de praktijk en 88 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken). Vanwege de zomervakantie wordt duur voor de groep die in juni start met 6 weken verlengd.

Opdrachten en examens

 • 1 kennisopdracht
 • 1 doe-opdracht
 • 1 examenopdracht

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs moet je:

 • beschikken over het GPM4 diploma; of
 • de opleiding tot GPM4 volgen; en
 • je willen verbreden en aan de slag willen met lesactiviteiten.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 128 praktijkuren kunnen maken op een basisschool, hetgeen neerkomt op ongeveer een dag in de week.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘Didactische ondersteuning basisonderwijs’(K1155). Dit certificaat verbetert je kansen op de arbeidsmarkt.

Begeleiding en lessen

De opleiding start met een digitale kick off van maximaal 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismakenTijdens de 4 lesdagen werk je aan je kennisopdracht die wordt beoordeeld door je docent.

Vanaf het begin van de opleiding (uiterlijk in de 5e week) kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij je een doe-opdracht en een examenopdracht moet maken. Je moet deze volgen bij een erkend leerbedrijf dat onderwijs verzorgd. Je moet beschikken over een werkbegeleider en een beoordelaar. Wij zorgen dat de werkbegeleider en beoordelaar uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdracht en de examenopdracht krijgen. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdracht krijgt de student het certificaat uitgereikt.

Het leerbedrijf draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De doe-opdracht wordt begeleid en beoordeeld door de praktijkbegeleider van het leerbedrijf. Daarnaast beoordeelt de organisatie de examenopdracht. De student moet de beroepspraktijkuren kunnen maken in de opleidingsperiode van half mei 2023 tot eind september 2023.

De Opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs is een zelfstandig onderdeel van een Mbo-beroepsopleiding die bestaat uit theorie en praktijk. Het leerbedrijf moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding GPM4. Deze organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 19 weken kan volgen in een basisschoolomgeving. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdracht ligt bij organisatie. De werkbegeleider mag de doe-opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de examenopdracht dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

De lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

Investering open aanbod

De investering bedraagt € 755 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat Neem contact met ons via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.