Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

Startdatum: 06-01-2025

Overige startdata:

Prijs: 1,050.00

De opleiding ‘Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit twee werkprocessen van de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het regie nemen over het opstellen van het ondersteuningsplan en ook voor de organisatie en coördinatie van de hulpverlening. Het is belangrijk dat de coördinatie van de zorg wordt geborgd en dat er voldoende medewerkers toegerust zijn om dit te kunnen doen, dit mbo-certificaat levert hieraan een belangrijke bijdrage. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, de eenduidigheid bij collega’s en de eenduidigheid in de hulpverlening.

Opzet

De opleiding Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg bestaat uit twee werkprocessen van de Mbo-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (crebo 25779). Het betreft de werkprocessen: Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan (P2-K1-W1) en Organiseert en coördineert organisatie gebonden taken (P2-K1-W5).

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan twee kennisopdrachten die worden beoordeeld door de docent. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsgerichte meerkeuzetoetsen over de theorie.

In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Inhoud (studieonderwerpen)

Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan

 • Toepassing en gebruik van het ondersteuningsplan
 • Het indienen van een ondersteuningsplan
 • Verzamelen en ordenen van gegevens
 • Doelen opstellen
 • Evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan

Organiseert en coördineert organisatie gebonden taken

 • Werken als persoonlijk begeleider in de maatschappelijke zorg
 • Wet -en regelgeving in de maatschappelijke zorg
 • De organisatie van maatschappelijke zorg in Nederland
 • Werkklimaat en arbeidsomstandigheden
 • Kenmerken van een zorgorganisatie

De opleiding bestaat uit 5 fysieke lessen van 7 uur. De theorielessen worden in 20 weken doorlopen. De fysieke lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten. Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in maart.

 

Opzet

 • Studiebelasting (480 uur)
 • 1  kick-off van 1 uur
 • 5 fysieke lessen theorie van 7 uur
 • 130 uur beroepspraktijkvorming in de praktijk
 • 315 uur zelfstudie

Opleidingsduur

5 maanden (20 weken)

Opdrachten en examens

 • 2 kennisopdrachten
 • 2 doe-opdrachten
 • 2 ontwikkelgerichte meerkeuzetoetsen
 • 2 examenopdrachten

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen.
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg, moet de student beschikken over een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Daarnaast moet de student in de opleidingsperiode 130 praktijkuren kunnen maken. Dit betekent dat de student minimaal 16 uur per week werkzaam is bij een zorgorganisatie die als erkend leerbedrijf (voor de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg) optreedt.

Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt de student het landelijk erkend mbo-certificaat Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg (C0094).

Begeleiding en lessen

 

De opleiding start met een kick-off van 1 uur waarin de opleiding wordt uitgelegd en de studenten met elkaar kennismaken.

Vervolgens starten de theoretische lessen die worden afgesloten met 2 kennisopdrachten en 2 meerkeuzetoetsen. Deze lessen worden fysiek verzorgd in lesdagen van 7 uur.

Vanaf het begin van de opleiding kan worden gestart met de beroepspraktijkvorming waarbij twee doe-opdrachten en twee examenopdrachten moet worden gemaakt. Voor het praktijkdeel plannen wij een digitale bijeenkomst in voor het leerbedrijf. Hier krijgen werkbegeleiders en beoordelaars uitleg over de begeleiding en beoordeling van de doe-opdrachten en de examenopdrachten. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten en de examenopdrachten krijgt de student het mbo-certificaat uitgereikt.

 

De zorgorganisatie draagt zorg voor de beroepspraktijkvorming. De organisatie moet door SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. De organisatie moet de mogelijkheid (kunnen) bieden dat de student het beroepspraktijkdeel binnen 20 weken kan volgen. De begeleiding bij de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de doe-opdrachten liggen bij organisatie. De werkbegeleider mag de opdracht zowel begeleiden als beoordelen. Het afnemen van de afsluitende examenopdrachten dient door een onafhankelijke praktijkbeoordelaar plaats te vinden. Dit kan nooit de begeleider van de student zijn.

Locatie

 De fysieke lessen vinden plaats op onze locatie in Houten.

 

Investering open aanbod

De investering bedraagt  € 1075 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

 

Investering incompany

Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.