Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

De opleiding ‘Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit 2 werkprocessen van de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het regie nemen over het opstellen van het ondersteuningsplan en ook voor de organisatie en coördinatie van de hulpverlening. Het is belangrijk dat de coördinatie van de zorg wordt geborgd en dat er voldoende medewerkers toegerust zijn om dit te kunnen doen, dit mbo-certificaat levert hieraan een belangrijke bijdrage. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, de eenduidigheid bij collega’s en de eenduidigheid in de hulpverlening.

Meer info komt beschikbaar per 01-12-2023, over inschrijven, opzet, duur en kosten. Op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@stoc.nl

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld