Borgen van Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg (MBO certificaat)

De opleiding ‘Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg’ leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Met deze opleiding kan de medewerker gecertificeerd extra- en/of intramuraal worden ingezet. De opleiding bestaat uit 3 werkprocessen van de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg.

Na het volgen van dit scholingstraject is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn in het bewaken van de kwaliteit van de ondersteuning van cliënten in de maatschappelijke zorg en het begeleiden van nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Ook werkt de medewerker aan zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Specifieke scholing d.m.v. dit certificaat borgt de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening en verhoogt de werkbegeleidingscapaciteit op de werkvloer.

Meer info komt beschikbaar per 01-12-2023, over inschrijven, opzet, duur en kosten. Op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@stoc.nl

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld