Assessorentraining

Tijdens de training staan de stappen van de procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de assessor daarin centraal. Daarnaast komen observeren en waarnemen aan de orde en het noteren van observaties. Ook het stellen van vragen en criteriumgericht interviewen maken onderdeel uit van de training. De training geeft voldoende handvatten en omvat praktische opdrachten om een beoordeling goed uit te kunnen voeren. De inzichten en opvattingen koppelen aan je eigen praktijk is de kracht van deze training.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Deeltaken en vaardigheden van een assessor;
• Ontwikkelingsgericht en kwalificerend beoordelen en valkuilen;
• Observeren van gedrag en rapporteren van beoordeling (de ijsberg van McClelland);
• Moduleopdrachten en Proeven van bekwaamheid: de WACKER-methode;
• Beoordeling verslagen: VRAAK-criteria;
• Het criteriumgericht interview: LSD-methode, STARR-methode.

Tijdens de bijeenkomsten wordt afwisselend gewerkt met inleidingen, groepsdiscussies, observaties en individuele opdrachten. Daarnaast is er veel aandacht voor case studies en inbreng externe deskundigheid.

Doorlooptijd
De training bestaat uit drie dagdelen van drie uur.

Deze training is bestemd voor (toekomstige) assessoren. Als assessor beoordeel je vaardigheden, houding en gedrag die door studenten in een bepaalde context worden ingezet om beroepstaken op een verantwoorde en bewuste manier uit te voeren volgens erkende kwaliteitsstandaarden. Het verwerven van competenties in je rol als assessor staat in deze praktijkgerichte training dan ook centraal.

Na de training ben je in staat tot:

• Het observeren van studenten bij de uitvoering van een beoordeling;
• Het relateren van geobserveerd gedrag aan de beschreven beoordelingspunten;
• Het voeren van een Criterium Gericht Interview aan de hand van het STAR(R)- principe;
• Het voeren van een gesprek met een student waarbij de focus ligt in het bieden van een veilige examensetting en het duidelijk toelichten van de beoordeling.

Ook ben je je bewust van je eigen valkuilen en blinde vlekken tijdens het beoordelingsproces.

Locatie
Bij incompany trajecten worden de lessen op locatie van de organisatie verzorgd.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze leslocatie in Houten, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Investering incompany
We maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.