Zorgvragers met een visuele beperking, een auditieve beperking en spraakstoornissen