Zorgvragers met aandoeningen aan het bloed, beenmerg en lymfesysteem