Palliatieve Zorg/Signalering symptomen/ meetinstrumenten