Omgaan met vocht en voeding/ uitscheiding/ hygiënisch werken (biedt persoonlijke zorg)