Omgaan met stortbevalling/ ondersteunende ingrepen/ instrumentarium/ rupturen door (verleent vervroegde partusassistentie)