Observeren en signaleren veranderingen gezondheid en welbevinden