Methodisch werken, SMART doelen, interprofessioneel werken, interdisciplinair werken, rol mantelzorg, rol vrijwilliger. (stelt mede een zorgplan op en stemt de zorg af met alle betrokkenen)