Methodisch voorlichting geven ( VAI stappenplan) / contact mantelzorgers (geeft voorlichting, advies en instructie)