Intervisie/ presenteren, reflecteren, feedback geven. (werkt aan eigen deskundigheid)