Interpreteren van gezond en welbevinden en Interpreteren van gezondheidsproblemen