Adviseren over omgang met de zorgvrager en Draagkracht/draaglast naastbetrokkenen