Verpleegkunde niveau 4 (verkort)

Beschik je over een Verzorgende IG diploma en wil je doorgroeien naar Verpleegkundige (niveau 4)? Dan is de opleiding tot Verpleegkundige van STOC iets voor jou. De Verpleegkunde opleiding is een landelijk erkende MBO opleiding. Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je  zelfstandig de taken van Verpleegkundige uitvoeren. Taken zoals het overzien van het gehele zorgproces, het opstellen van het verpleegplan, het geven van verpleegkundige zorg, basis- maar vooral ook gespecialiseerde zorg, samenwerken en overleggen met verschillende disciplines.

De basis voor de opleiding van STOC, is het landelijk kwalificatiedossier Verpleegkundige, met de VVT-sector als uitstroomprofiel.

Opzet
In deze opleiding is elk werkproces vertaald in een basis of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Binnen elke module wordt weer gericht gewerkt aan de manier waarop je  die taken vervult of te wel de beheersing van verschillende competenties. Competenties kun je  zien als een bundeling van kennis, vaardigheden en houding om de  taken als Verpleegkundige goed uit te kunnen voeren.

Daarnaast kun je  tijdens de opleiding kiezen uit maximaal vier keuzedelen die aansluiten bij jouw interesses en ambities. Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Met een keuzedeel verdiep of verbreed je  jouw vakmanschap.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer acht uur per lesbijeenkomst voor het bestuderen van de theorie en het maken van opdrachten.  In de beroepspraktijkvorming ben je tenminste 24 uur per week aan het werk.

Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Elk werkproces is vertaald in een basis of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Een lesmodule omvat één of meerdere lessen. De opleiding Verpleegkundige voor Verzorgenden IG, bestaat uit 17 beroepsgerichte modules, vier werkproces overstijgende modules en minimaal drie tot maximaal vier keuzedelen.

Contacturen
Het programma omslaat 460 lesuren en 1240 BPV uren. De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module kent een moduleboek en bestaat uit opdrachten die je in de beroepspraktijk dient uit te voeren. Ter ondersteuning volg je de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen behandeld worden. Modules sluit je af met een theorietoets en/of moduleopdracht. Daarnaast bevat de opleiding een aantal proeven van bekwaamheid. In een proeve laat je  in de beroepspraktijk zien dat je  de stof integraal beheerst.

Taal- en rekenvaardigheden 
Er zijn wettelijke eisen van de taal- en rekenvaardigheden. Deze vakken vallen onder de werkproces overstijgende modules.  Studenten aan de opleiding Verpleegkundige dienen het centrale examen Nederlands, Engels en rekenen af te leggen.

Doorlooptijd 
De opleiding Verpleegkundige voor Verzorgenden IG neemt 24 maanden in beslag. In de opleiding is er doorgaans één hele lesdag per week. Een lesdag bestaat uit zeven klokuren.

Begeleiding en lessen
Tijdens de opleiding word je  begeleid door een docent en door de werkbegeleider binnen jouw organisatie.

Persoonlijkheid- en capaciteitentest
Wij nemen vóór de start een digitale persoonlijkheid- capaciteitentest af. De test neemt ongeveer 120 minuten in beslag. Deze test geeft inzicht in jouw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl. Tevens geeft de uitkomst een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding.

Doelgroep
De opleiding is speciaal ontwikkeld voor Verzorgenden met een afgeronde vooropleiding Verzorgende IG, die werkzaam zijn in de zorg en/of verpleging en zich willen ontwikkelen tot Verpleegkundige.

Vooropleiding
Met de vooropleiding Verzorgende IG kun je  de opleiding tot Verpleegkundige in 24 maanden doorlopen.

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat worden afgesloten, ontvang je het erkende  MBO diploma Verpleegkundige op niveau 4 en de speld. Als je jouw diploma hebt behaald, kun je  worden opgenomen in het BIG-register.

BBL opleiding 
De opleiding kan zowel via open inschrijving als incompany worden gevolgd.  Je dient wel rekening te houden met een aantal randvoorwaarden om te kunnen starten met de opleiding. De opleiding wordt standaard via de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL). Dat betekent dat je  bij een zorginstelling in de VVT-sector, dat erkend is als leerbedrijf, BPV uren moet kunnen maken (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding Verpleegkundige is minimaal 24 BPV uren per week.

Belangrijk: dit is exclusief onderwijsuren. Tevens moet de organisatie bereid zijn om je te begeleiden gedurende de opleiding. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Derde leerweg
Bij incompany trajecten kunnen wij de opleiding ook volgens de derde leerweg verzorgen. Het is een leerweg waarin de weg naar het diploma vrijer ingevuld mag worden, er is minder regelgeving dan in  een BBL  traject. Dat betekent dat er meer vrijheid is ten aanzien van de doorlooptijd van de opleiding en de vormgeving. Wel dient het leerbedrijf door SBB erkend te zijn. STOC heeft naast de erkenning voor de BBL route ook de erkenning voor deze derde leerweg.

Locatie
Bij incompany trajecten worden de lessen op locatie van de organisatie verzorgd.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze leslocatie in Houten, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.