Specialisatie Casemanagement Mantelzorg (Post HBO)

Prijs: 4,500.00

Mantelzorgers hebben baat bij kwalitatief goede (langdurige) begeleiding. Zeker daar waar het om situaties gaat waarin de mantelzorger geconfronteerd wordt met een kind, partner of naaste met een langdurige ziekte. Zij hebben behoefte aan goede ondersteuning om voor hun naaste te kunnen zorgen en om het zorgen ook vol te houden. Omdat de behoefte aan goede (langdurige) ondersteuning toeneemt, en dit specifieke competenties vraagt van de professional, hebben we besloten om het curriculum van de opleiding tot Casemanager mantelzorger te vernieuwen. Bovendien hebben we ervoor gekozen om de opleiding als een zelfstandige opleiding in te richten. In deze vernieuwde opleiding, waarin we ons specifiek richten op de begeleidende ondersteuningstaak, word je bijgeschoold tot Casemanager mantelzorg. Je wordt toegerust om gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan te bieden voor langere tijd in situaties waar sprake is van (dreigende) overbelasting.

Tijdens de opleiding komen naast vertrouwde thema’s zoals geven van individuele begeleiding door o.a. het voeren van motiverende gesprekken, coördinatie en afstemming met het veld en begeleiding van het (zorg)systeem (familiezorg) ook nieuwe thema’s aan de orde waaronder coaching, balans en omgaan met risicogroepen. De opleiding kent een sterk praktijkgerichte aanpak. Er wordt doorlopend gewerkt aan de beroepshouding en het portfolio. Je rondt de opleiding af met een tussentoets halverwege de opleiding, het portfolio en een eindgesprek.

Doorlooptijd
De opleiding bestaat uit in totaal 14 opleidingsdagen, verdeeld over een periode van één jaar.

Doelgroep
Mantelzorgconsulenten die hun kennis en vaardigheden willen versterken met betrekking tot begeleiden van (overbelaste) mantelzorgers, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en sociaal werkers die mantelzorgers ondersteunen en medewerkers van zorginstellingen. Ook mensen die de overstap willen maken naar de informele zorg kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Vooropleiding
Ervaring in het werkveld is niet vereist, een vooropleiding op HBO niveau wel.

 

Na afloop ontvang je, bij 80% aanwezigheid en voldoende beoordeling van alle onderdelen, een Post HBO certificaat van de Hogeschool Utrecht.

Locatie
De opleiding wordt op onze leslocatie in Houten verzorgd.

Rooster
Na de zomervakantie zullen er nieuwe data gepland worden. Indien je interesse hebt, kun je je bij ons aanmelden zodat wij je hiervan op de hoogte kunnen brengen.

Investering open aanbod
De investering bedraagt € 4500 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee/water.
Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.