Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 4)

Als organisatie ben je continu bezig je formatie op peil te brengen en te houden. In deze veranderende arbeidsmarkt kijk je ook naar zij-instromers die een carrièreswitch willen maken naar de Gehandicaptenzorg of medewerkers de mogelijkheid bieden zich naar een hoger kwalificatieniveau te ontwikkelen. Voor deze doelgroep biedt STOC een opleidingsprogramma tot Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (mbo-niveau 4).

De opleiding PB MZ4 is een landelijk erkende MBO opleiding en leidt studenten op tot het competentieniveau dat nodig is om als Persoonlijk Begeleider aan de slag te kunnen. Naast vakspecifieke kennis over begeleiding, verzorging en ondersteuning, krijgt de student kennis aangereikt over het beleid, beheer en de organisatie van de gehandicaptenzorg. Daarbij komen ook management- en leidinggevende taken aan bod en kan worden gekozen uit 3 keuzedelen, bijvoorbeeld mensen met een niet aangeboren hersenletsel, ondernemend gedrag, verdieping palliatieve zorg, zorginnovaties en technologie (480 uur) etc.

Bij goed gevolg behaalt de student binnen 18 maanden het landelijk erkend mbo-diploma PB MZ4 en kan de student zelfstandig de taken van een Persoonlijk Begeleider uitvoeren. Deze taken zijn onder andere het bieden van vraaggerichte professionele ondersteuning volgens het ondersteuningsplan, uitvoeren van zorgtechnische handelingen en organisatie gebonden taken.

Meer info komt beschikbaar per 01-12-2023, over inschrijven, opzet, kosten etc
Op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@stoc.nl

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld

Er is geen content ingevuld