Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige

Startdatum: 25-11-2019

De extramurale verpleging en verzorging is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). STOC ontwikkelde een module ‘Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige’, waarmee de wijkverpleegkundige in drie dagen is voorbereid op zijn of haar indicerende taak.
Extramurale verpleging en verzorging omvat, naast geïndiceerde en zorggerelateerde preventie, een heel arsenaal aan zorg. Binnen het domein van de Zvw is deze zorg in functionele termen omschreven als; ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden‘.

Opzet
De indicerende Wijkverpleegkundige voert taken uit ten behoeve van een optimale continuïteit in de kwaliteit van zorg en zal zich bewust moeten zijn van de rol die hij in de zorgketen speelt. In de eerste lijn krijgt de Verpleegkundige niveau 5 de professionele ruimte om zelf indicaties en zorg toe te wijzen. Hij werkt daarbij volgens het normenkader van de V&VN en volgens de principes: ontzorgen, eigen kracht, inzetten informele zorg, regie bij de burger en actieve betrokkenheid bij het sociale domein. Het is aan de beroepsgroep om dit nader in te vullen. De professional zelf is immers verantwoordelijk voor de indicatiestelling en de organisatie van zorg. Indiceren en organiseren van extramurale zorg betekent dan ook zelfstandig besluiten nemen en een goede risico-inschatting maken. Richtlijnen (kwaliteitsstandaarden) zijn hiervoor de geëigende instrumenten.
Deze nieuwe context voor het professionele handelen van de Verpleegkundige is voor STOC reden om de training Indicatiestelling voor Wijkverpleegkundige aan te bieden. In deze training is het ‘Normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ uitgangspunt.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer één uur per lesbijeenkomst. Dit staat voor het bestuderen van theorie en het maken van opdrachten.

 

De volgende onderwerpen worden in de training behandeld:

Dag 1: Normenkader verpleegkundige indicatiestelling; van theorie naar praktijk
– Indiceren en organiseren op basis van professionele autonomie;
– Klinisch redeneren als methode;
– Versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem;
– Evedence based werken vanuit de basisprincipes familiezorg;
– Samenstellen van zorgarrangementen in verbinding met het sociaal domein op basis van de eigen regie, het steunsysteem en de eigen kracht van de burger.

Dag 2: Vraagverkenning 
– De poortwachtersrol;
– Enkelvoudige vraag/meervoudige, complexe vraag;
– Vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, organisatie, uitvoer en evaluatie van zorg.

Dag 3 De indicatiestelling voor zorg en ondersteuning in samenhang 
– Gangbare classificatiesystemen waaronder ICF en OMAHA;
– Zelfredzaamheidsbeperkingen én de daarmee samenhangende verpleegkundige zorg;
– De indicatiestelling voor zorg en ondersteuning in samenhang; coördinatie van zorg en ondersteuning.

Doorlooptijd
De training Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige bestaat uit drie dagen en heeft een doorlooptijd van gemiddeld één à twee maanden.

Doelgroep
De training is geschikt voor studenten werkzaam als Wijkverpleegkundige

Vooropleiding
Je kunt deelnemen aan de training indien je in het bezit bent van een zorggerelateerde vooropleiding op niveau 4 of 5. Bij inschrijving vragen we een kopie van dit diploma.

Bij voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvang je een certificaat van STOC.

Locatie
De lessen van de open inschrijving Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige training worden op onze leslocatie in Houten verzorgd. Bij incompany trajecten is dit op locatie van de organisatie.

Investering open aanbod
De investering middels het open aanbod is € 595 per persoon, BTW-vrij, inclusief koffie/thee/water.
Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden.