Downloads voor studenten

EVV opleiding
Pop opdracht 3 Competentiemeter Begeleider
Pop opdracht 3 Competentiemeter Deelnemer
Pop opdracht 4 Leerdoel
Pop opdracht 5 Voorbereiding eindgesprek
Proeve 1 Beoordelingsformulier
Proeve 1 Reflectieformulier
Proeve 1 Verslagformulier
Proeve 2 Beoordelingsformulier
Proeve 2 Feedbackformulier intervisie
Proeve 2 Reflectieformulier
Proeve 3 Beoordelingsformulier
Proeve 3 Feedbackformulier presentatie
Proeve 3 Reflectieformulier
Proeve 4 Beoordelingsformulier
Proeve 4 Reflectieformulier
Proeve 5 Beoordelingsformulier
Proeve 5 Reflectieformulier
Proeve 6 Beoordelingsformulier
Proeve 6 Reflectieformulier
Proeve 7 Beoordelingsformulier
Proeve 7 Reflectieformulier

GPM4 opleiding
Pop opdrachten
Formulier leerdoel
Moduleopdracht Communicatie
Moduleopdracht Opvoeden en begeleiden
Moduleopdracht Planning en organisatie
Moduleopdracht Ruimte en speelleeromgeving

GVP opleiding
Pop opdracht 3 Competentiemeter Begeleider
Pop opdracht 3 Competentiemeter Deelnemer
Pop opdracht 4 Leerdoel
Proeve 1 Beoordelingsformulier
Proeve 1 Reflectieformulier
Proeve 2A Beoordelingsformulier
Proeve 2A Reflectieformulier
Proeve 2B Beoordelingsformulier
Proeve 2B Reflectieformulier
Proeve 3A Beoordelingsformulier
Proeve 3A Reflectieformulier
Proeve 3B Beoordelingsformulier
Proeve 3B Reflectieformulier
Proeve 3C Beoordelingsformulier
Proeve 3C Reflectieformulier
Proeve 3D Beoordelingsformulier
Proeve 3D Evaluatieformulier intervisie
Proeve 3D Reflectieformulier
Proeve 4A Beoordelingsformulier
Proeve 4A Reflectieformulier
Proeve 4B Beoordelingsformulier
Proeve 4B Evaluatieformulier voorlichtingsbijeenkomst
Proeve 4B Reflectieformulier
Proeve 4C Beoordelingsformulier
Proeve 4C Evaluatieformulier klinische les
Proeve 4C Reflectieformulier
Proeve 5 Observatieformulier inhoud presentatie
Proeve 5 Observatieformulier presenteren

VIG opleiding
Competentiemeter deelnemer
Competentiemeter begeleider
Formulier leerdoel
Formulier voortgangsgesprek
Formulier eindverslag